Zamówienia publiczne


Witamy na platformie zakupowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział.
Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy odwiedzić zakładkę „Zostań wykonawcą”, zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.
Zapraszamy do współpracy wszystkich solidnych wykonawców.


OGŁOSZENIE – SPRZEDAŻ SAMOCHODU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH

1. Zapytanie ofertowe, załącznik 

2. Informacja 


5. Informacja o wyborze


Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzęt IT

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Informacja o wyborze
 4.  Informacja o wyborze – aktualizacja

Ogłoszenie o naborze partnerów (partner obowiązkowy)

      Wybór – partner obowiązkowy

 1. Informacja o naborze 
 2. Regulamin
 3. Formularz zgłoszenia
 4. List intencyjny

 Ogłoszenie o naborze partnerów (partner dodatkowy)

      Wybór – partner dodatkowy

 1. Informacja o naborze 
 2. Regulamin
 3. Formularz zgłoszenia
 4. List intencyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE:
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH – SPRZĘT IT

 

Informacja o wyborze

1. Zapytanie ofertowe.
1a. AKTUALIZACJA – opis przedmiotu zamówienia
PYTANIA – ODPOWIEDZI
2. Formularz oferty, obowiązek informacyjny. 


ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ
tj. fabrycznie nowy samochód osobowy z przeznaczeniem do nauki prawa jazdy – kat. B

 

       Informacja o wyborze

 1. Zapytanie ofertowe, załączniki. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ
tj. fabrycznie nowy samochód osobowy z przeznaczeniem do nauki prawa jazdy – kat. B
 1. Zapytanie ofertowe, formularz oferty. 
 2. Informacja – unieważnienie.

Ogłoszenie – sprzedaż konia

1. Ogłoszenie

2. Informacja o wyborze


Ogłoszenie – użytki zielone

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odda do wykoszenia i zbioru zielonki, bądź wypasu i wykoszenia działki – szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze


OGŁOSZENIE –  SPRZEDAŻ KONIA

1. Ogłoszenie +załączniki

2. Informacja

 


ZAPYTANIE OFERTOWE – WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

 1. Zapytanie ofertowe, formularz oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH

1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja – podpisana

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: OGŁOSZENIE O NABORZE
              (partner dodatkowy)

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH TJ. SPRZĘT IT – WYBÓR

CZĘŚĆ I:

1. Informacja o wyborze oferty : komputer PC i monitor

CZĘŚĆ II:

1. Informacja o wyborze oferty: monitor interaktywny


DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH TJ. SPRZĘT IT

CZĘŚĆ I:

1. Zapytanie ofertowe: komputer PC i monitor

 

CZĘŚĆ II:

1. Zapytanie ofertowe: monitor interaktywny


 

 

DOSTAWA SPRZĘTU IT – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 


 

ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej, rurociągu oraz odwodnienia liniowego otwartego odwadniającego plac manewrowy”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej, rurociągu oraz odwodnienia liniowego otwartego odwadniającego plac manewrowy”

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 5.12.2022 r. 

 


ROBOTY BUDOWLANE 

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej, rurociągu oraz odwodnienia liniowego otwartego odwadniającego plac manewrowy”

 

Załącznik nr 1 – Informacja o kwocieOgłoszenie o naborze partnerów (obowiązkowych) – zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o naborze partnerów (dodatkowych) – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty – dostawa ciągnika rolniczego

Informacja o kwocie – dostawa ciągnika rolniczego

Dostawa ciągnika rolniczego

Dostawa ciągnika rolniczego
 1. Formularz oferty
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
 4. Projektowane postanowienia umowy
 5. Identyfikator postępowania
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. SWZ wraz z drukami
 8. SWZ wraz z drukami – edytowalna wersja

Ogłoszenie o naborze partnerów (dodatkowych)

 

Ogłoszenie – użytki zielone

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu odda do uzyskania tereny zielone (łąki). Szczegóły w załączniku.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ

Roboty budowlane – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I – wykonanie stanu surowego otwartego.

Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.03.2022 r.

1. Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej  na sfinansowanie zadania

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI


INFORMACJA
dotycząca wywozu nieczystości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY –

dostawa paliw płynnych na rok 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wywozu nieczystości

Załącznik nr 1

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Kwestionariusz ofertowy


PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY – SIEWNIK RZĘDOWY

Załączniki:

 1. Protokół z wyboru dostawy siewnika rzędowego

ZAPYTANIE OFERTOWE – SIEWNIK RZĘDOWY
Załączniki:

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

Protokół z wyboru oferty dotyczącej zamówienia czterech monitorów interaktywnych przeznaczonych do celów edukacyjnych.

 

załączniki:

1. Informacja o ponownym wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące dostawy monitorów interaktywnych
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe – monitor interaktywny
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ODRZUCENIU OFERT
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 08.10.2021 r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Załącznik:

Informacja o kwocie na finansowanie przedmiotowego zadania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na:Roboty budowlane –Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Załącznik:

Informacja o kwocie na finansowanie przedmiotowego zadania

 


PRZETARG NA USŁUGĘ
Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Załączniki:

Zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie postępowania

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00,

zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie  opracowania projektów graficznych  i druku materiałów promocyjnych tj. plakatów A3, ulotek A6, kalendarzyków kieszonkowych, notesów kostkowych, notesów A5 oraz Rollup Stand, a także nagrania i montażu spotu reklamowego w formie video do wykorzystania, jako materiał promocyjny powielany na różnych nośnikach i w sieci internetowej, który zaprezentuje możliwość nauki w ZSCKR Nowy Targ oraz perspektywy zaangażowania uczniów w staże dotyczące wymiany transgranicznej.

Załączniki:

 1.  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00,

zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie  opracowania projektów graficznych  i druku materiałów promocyjnych tj. plakatów A3, ulotek A6, kalendarzyków kieszonkowych, notesów kostkowych, notesów A5 oraz Rollup Stand, a także nagrania i montażu spotu reklamowego w formie video do wykorzystania, jako materiał promocyjny powielany na różnych nośnikach i w sieci internetowej, który zaprezentuje możliwość nauki w ZSCKR Nowy Targ oraz perspektywy zaangażowania uczniów w staże dotyczące wymiany transgranicznej.

Załączniki:

 1. Ogloszenie_baza z dnia 09.08.2021r.pdf

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00,

zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie  opracowania projektów graficznych  i druku materiałów promocyjnych tj. plakatów A3, ulotek A6, kalendarzyków kieszonkowych, notesów kostkowych, notesów A5 oraz Rollup Stand, a także nagrania i montażu spotu reklamowego w formie video do wykorzystania, jako materiał promocyjny powielany na różnych nośnikach i w sieci internetowej, który zaprezentuje możliwość nauki w ZSCKR Nowy Targ oraz perspektywy zaangażowania uczniów w staże dotyczące wymiany transgranicznej.

Załączniki:

 1. ogloszenie_baza z dnia 06.08.2021r. pdf
 2. Pytanie, odpowiedź.pdf

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00,

zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie opracowania projektów graficznych i druku materiałów promocyjnych tj. plakatów A3, ulotek A6, kalendarzyków kieszonkowych, notesów kostkowych, notesów A5 oraz Rollup Stand, a także nagrania i montażu spotu reklamowego w formie video do wykorzystania, jako materiał promocyjny powielany na różnych nośnikach i w sieci internetowej, który zaprezentuje możliwość nauki w ZSCKR Nowy Targ oraz perspektywy zaangażowania uczniów w staże dotyczące wymiany transgranicznej.

załączniki:

 1. ogłoszenie_baza konkurencyjności.pdf
 2. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf

Zapytanie ofertowe- wybór oferty

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: “Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00 zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie nagrania i montażu trzech filmów instruktażowych w formie e-zasobów do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w dziedzinie weterynarii, gastronomii i agroturystyki, które posłużą zdobyciu dodatkowych umiejętności /kwalifikacji w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki na obszarach wiejskich.

Załączniki:

 1. Rozstrzygniecie_ogloszenia_56506 – Baza Konkurencyjności
 2.  Wybór oferty

Zapytanie ofertowe- pytania, odpowiedzi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: “Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00 zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie nagrania i montażu trzech filmów instruktażowych w formie e-zasobów do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w dziedzinie weterynarii, gastronomii i agroturystyki, które posłużą zdobyciu dodatkowych umiejętności /kwalifikacji w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki na obszarach wiejskich.

Załączniki:
 1. Pytanie, odpowiedzi – baza konkurencyjności
 2. Pytanie, odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: “Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00 zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie nagrania i montażu trzech filmów instruktażowych w formie e-zasobów do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w dziedzinie weterynarii, gastronomii i agroturystyki, które posłużą zdobyciu dodatkowych umiejętności /kwalifikacji w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki na obszarach wiejskich.

załączniki:

 1. Ogłoszenie_baza konkurencyjności.pdf
 2. Zapytanie ofertowe z OPZ oraz druki.pdf
 3. Zal.-1-Gastronomia-scenariusz.doc
 4. Zal.-2-Groomer-scenariusz.doc
 5. Zal.-3-Rosliny-zielarskie-w-agroturystyce-scenariusz.doc.

Potwierdzenie zamieszczenia unieważnienia postępowania

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: “Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00 zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie nagrania i montażu trzech filmów instruktażowych w formie e-zasobów do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w dziedzinie weterynarii, gastronomii i agroturystyki, które posłużą zdobyciu dodatkowych umiejętności /kwalifikacji w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki na obszarach wiejskich.

Załączniki:

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania
 2. Potwierdzenie zamieszczenia wyniku postępowania – baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe- pytania,odpowiedź,modyfikacja, zmiana terminu składania ofert

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: “Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00 zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie nagrania i montażu trzech filmów instruktażowych w formie e-zasobów do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w dziedzinie weterynarii, gastronomii i agroturystyki, które posłużą zdobyciu dodatkowych umiejętności /kwalifikacji w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki na obszarach wiejskich.

Szczegóły w załącznikach:

 1. Ogloszenie_baza konkurencyjności, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert
 2. Zał. 1 Gastronomia scenariusz
 3. Zał. 2 GROOMER scenariusz
 4. Zał.3 Rośliny zielarskie w agroturystyce scenariusz
 5.  Pytanie, odpowiedź, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując projekt pn: „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00 zleci wykonanie usługi dla eksperta zewnętrznego w zakresie nagrania i montażu trzech filmów instruktażowych w formie e-zasobów do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w dziedzinie weterynarii, gastronomii i agroturystyki, które posłużą zdobyciu dodatkowych umiejętności /kwalifikacji w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki na obszarach wiejskich.

Szczegóły w załącznikach:

 1. Ogłoszenie – baza konkurencyjności 
 2. Zał. 1 Gastronomia – scenariusz
 3. Zał 2 GROOMER -scenariusz all
 4. Zał. 3 Rośliny zielarskie w agroturystyce – scenariusz
 5.  Zapytanie ofertowe z OPZ oraz druki


Zapytanie ofertowe

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

,,Wybór eksperta zewnętrznego z dziedziny weterynarii, gastronomii i agroturystyki w ramach projektu pn: ,,Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK- 0197/18-00″ Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Załączniki:

 1. Informacje z wyłonienia eksperta zewnętrznego do opracowania trzech programów nauczania.

Przetarg na usługę:
Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przebudowę istniejącego budynku ZSCKR w Nowym Targu oraz pełnienia nadzoru autorskiego
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY 150 150 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Protokół z wyboru oferty dotyczącej zamówienia czterech monitorów interaktywnych przeznaczonych do celów edukacyjnych.   załączniki: 1. Protokół z wyboru oferty

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przebudowę istniejącego budynku ZSCK w Nowym Targu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przebudowę istniejącego budynku ZSCK w Nowym Targu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH