Projekty

Intensyfikacja Kształcenia Rolniczego
Intensyfikacja Kształcenia Rolniczego 507 348 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

W dniu 13.11.2019 z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki  nasza szkoła odebrała promesę na realizację projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, która opiewa na kwotę  2 170 997.60zł. w ramach tych środków możemy różne kursy i stypendia.  Niestety, ze względu na pandemię, nie było możliwości korzystania z programu. Mamy nadzieje, że obecna…

Modernizacja Kształcenia Zawodowego
Modernizacja Kształcenia Zawodowego 768 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje nowy projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. W dniu 13.11.2019  r. p. dyrektor Agnieszka Topolnicka  i p. Stanisław Buła  – kierownik PNZ z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Łukasza Smółki odebrali w Krakowie promesę na realizację projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Erasmus +
Erasmus + 337 181 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu jest w trakcie realizacji IV edycji projektu realizowanego na zasadach programu Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pod nazwą „Europejskie inspiracje w rozwoju kształcenia zawodowego – europejskie…

INTERREG w ZSCKR Nowy Targ
INTERREG w ZSCKR Nowy Targ 1024 416 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje projekt pt. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014/2020, Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.…

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH