Stypendia – uczeń

Drodzy Uczniowie

W załączniku zamieszczamy listę tych osób, którym przyznano stypendium w ramach projektu INTENSYFIKACJA KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (nr projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19), który realizowany jest przez MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

Szansę na otrzymanie stypendium mieli uczniowie klas II – IV Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, kształcący się w zawodach: technik weterynarii, technik turystki na obszarach wiejskich, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kucharz (branżowa szkoła I stopnia), którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne.
Wysokość stypendium dla najlepszych uczniów to niebagatelna kwota 5000,00 zł.

Wszystkim stypendystom gratulujemy.

1. Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium

Z poważaniem

Łukasz Fudala – dyrektor szkoły

 

 

 


STYPENDIUM MOTYWACYJNE

 

Regulamin udzielania stypendium motywacyjnego >>TUTAJ

Lista osób, które otrzymali Stypendium Unijne
Lista osób, które otrzymali Stypendium Unijne 800 534 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Drodzy uczniowie,   w załączniku znajduje się lista uczniów, którzy otrzymali Stypendium Unijne w ramach projektu „INTENSYFIKACJA KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”   lista osób uprawnionych do otrzymania stypendium