MATURA 2023

Drodzy czwartoklasiści oraz absolwenci poniżej znajduje się załącznik z harmonogramem matur ustnych

1. Matury ustne


Drodzy Czwartoklasiści, przed Wami egzamin dojrzałości, zwany powszechnie maturą. Wszelkie niezbędne informacje dla osób podchodzących do egzaminu maturalnego zarówno po raz pierwszy jaki i kolejny, czy podwyższających swoje wyniki znajdują się w załącznikach:

  1. Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Terminy dla uczniów klas maturalnych
  3. Filmy dotyczące egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego.
  4. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.
  5. Harmonogram egzaminów w 2023 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2019/20202021/2022, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI
ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W LATACH 20202022 ZE WZGLĘDU NA COVID19
:


1. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów
obowiązkowych.

2. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

3. Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.