Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Filip Sójka

przewodniczący

Rafał Gałka

zastępca przewodniczącego

Mikołaj Kurczak

sekretarz

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego ZSCKR został Filip Sójka z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii (po podstawówce). Na jego zastępcę wybrano Rafała Gałkę  z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii (po podstawówce). Rolę sekretarza powierzono Mikołajowi Kurczakowi z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności (po podstawówce) .

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali pan lek. wet. Łukasz Chrobak oraz pani mgr Ewa Kalinowska – Gacek.  

Głosowanie na przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego zostało przeprowadzone wśród młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w dniach 29 i 30 września 2022 roku. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu składam bardzo serdeczne podziękowania. Nowemu Zarządowi SU gratuluję oraz życzę dobrych pomysłów i powodzenia przy realizowaniu działań podejmowanych dla dobra szkoły i całej społeczności szkolnej.