Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Robert Milaniak

Zastępca przewodniczącego SU

Aleksandra Kuc

Sekretarz SU

Andrzej Stękała

Przewodniczący SU

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego ZSCKR został Andrzej Stękała z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Na jego zastępcę wybrano Roberta Milaniaka  z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Rolę sekretarza powierzono Aleksandrze Kuc z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali pani mgr Ewa Kalinowska – Gacek oraz pan mgr Bartłomiej Bigos. 

Głosowanie na przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego zostało przeprowadzone wśród młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w dniach 28 i 29 września 2023 roku. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu składam bardzo serdeczne podziękowania. Nowemu Zarządowi SU gratuluję oraz życzę dobrych pomysłów i powodzenia przy realizowaniu działań podejmowanych dla dobra szkoły i całej społeczności szkolnej.


UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH