Nasza działalność

640 410 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

W naszej szkole od roku szkolnego 2021/2022, ruszył Budżet Uczniowski. Jest to nowa inicjatywa, której głównym celem jest zaangażowanie uczniów do aktywnego współtworzenia życia szkoły. W ramach Budżetu uczniowie mają możliwość przedstawienia swoich potrzeb i pomysłów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem szkoły. Wnioski zawierające podstawowe informacje na temat proponowanego projektu, wraz z uzasadnieniem i odpowiednią…

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody 228 221 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu od lat działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce. Naszym zadaniem jest przede wszystkim działalność edukacyjna kształtująca właściwy stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego poprzez: – popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, -zachęcanie do podejmowania prac na rzecz środowiska przyrodniczego, – inicjowanie…

KRWIODAWCY
KRWIODAWCY 1024 593 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Krew to dar, którym bardzo chętnie i z zaangażowaniem się dzielimy. Zwykle dwu-, trzykrotnie w ciągu roku organizowana jest szkolna akcja oddawania tej cennej tkanki, jednak na tym nie poprzestajemy. Chętnie odwiedzamy nowotarskie krwiodawstwo, także prywatnie- zwłaszcza w okresach „braków”. Dla wielu honorowych krwiodawców szkolne akcje HDK były tylko początkiem wspaniałej przygody związanej z dzieleniem…

Wolontariat Szkolny
Wolontariat Szkolny 780 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Wspólne i bezinteresowne pomaganie innym od zawsze było ważną częścią życia naszej szkoły. Nasi uczniowie mają wielkie serca i chętnie udzielają się jako wolontariusze w rożnych akcjach. Wolontariat Szkolny organizuje takie inicjatywy jak: Szlachetna Paczka, zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów, akcja Pomocny Grosz (dobry duch akcji – pani wicedyrektor Anna Jachymiak), akcja Razem…

Szkolne koło CARITAS
Szkolne koło CARITAS 1024 768 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu prężnie działa Szkolne Koło Caritas nr 12. Tworzy je grupa osób, których pasją jest niesienie pomocy potrzebującym. Nie zważając na żadne trudności, poświęcają swój czas właśnie po to, by wywołać uśmiech na twarzach ludzi doświadczonych przez życie. W ramach swojej działalności Szkolne Koło Caritas organizuje  akcje, które odbywają się cyklicznie: przedświąteczna zbiórka…

Koło fotograficzne. Fotografia to nasza pasja.
Koło fotograficzne. Fotografia to nasza pasja. 683 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Od wielu lat w szkole funkcjonuje koło fotograficzne, prowadzone przez dwóch pasjonatów: prof. Mirosława Czaplę i Tomasza Gąsienicę-Wawrytko. Od samego początku swojej działalności zajmowało sie ono dokumentowaniem życia szkolnego, zwłaszcza wydarzeń najważniejszych takich jak apele szkolne, studniówki czy rajdy.  Koło na swoim koncie ma również kilka nagrodzonych zdjęć konkursowych, jak np.”Święta Katarzyna”-fotografia zaprezentowana poniżej. Obecnie…

Zespół Regionalny „ZWYRT” przy ZSCKR w Nowym Targu
Zespół Regionalny „ZWYRT” przy ZSCKR w Nowym Targu 1024 524 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Ej kiedy my się ześli, zaśpiywojmy razym. Ej pote se pudziemy, zielonym upłazym. Tak właśnie my się „ześli” czyli spotkali we wrześniu 2013 roku i tak spotykamy się do dziś. Członkami zespołu są uczniowie różnych klas naszej szkoły, zarówno Ci, którzy mieli już wcześniej do czynienia z kulturą góralską ale nie tylko, w Zespole prowadzona…

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH