Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem zsckr.nowytarg.pl zwanego dalej „Serwisem” lub ZSCKR.

§1 Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

§2 Czyje dane przetwarzamy
ZSCKR przetwarza dane osób, które:
– odwiedzają Serwis,
– przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu,
– zamawiają usługi na stronach Serwisu,
– korzystają z usług świadczonych przez ZSCKR.

§3 W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe
Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniamy do przetwarzania Google Inc., wykorzystując narzędzie Google Analitycs.
Przetwarzamy także Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługi polegającej na: dzierżawie strony internetowej, dzierżawie sklepu internetowego, dzierżawie domeny;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZSCKR, którym jest:
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ZSCKR oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§4 Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe, niezbędne do wykonania usługi są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron.
Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.

§5 Prawa osoby, której dane dotyczą
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

§6 Podanie danych
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
– imię, nazwisko lub informacje o Twojej firmie,
– dane adresowe,
– adres e-mail i numer telefonu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§7 Ciasteczka
Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu,
statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,
Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.

§8 Dostęp do danych osób trzecich
Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez ZSCKR mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu.
Dane osobowe przetwarzane w zbiorach ZSCKR mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§9 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
ZSCKR oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§10 Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres daneosobowe@zsckr.nowytarg.pl

§11 Zmiany Polityki Prywatności
ZSCKR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH