Wychowawcy klas

Technikum weterynaryjne

I TW mgr Joanna Cioczek – Jóźwiak
II TW lek. wet. Łukasz Chrobak
III TW
lek. wet. Marzena Ostapczuk
IV TW sp
lek. wet. Mirosław Czapla
IV TW gim
mgr Anna Kamińska

Technikum technologii żywności

I TTŻ mgr inż. Wiesława Staroń
II TTŻ mgr Małgorzata Rusinek
III TTŻ
mgr inż. Dorota Widurska
IV TTŻ sp
mgr Tatiana Jamrozik
IV TTŻ gim
mgr inż. Regina Leja

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

I TŻiUG mgr inż. Dorota Kościelniak
II TŻiUG mgr Małgorzata Karpiel
III TŻiUG mgr Ewa Kalinowska – Gacek
IV TŻiUG sp mgr inż. Teresa Wrocławiak
IV TŻiUG gim mgr Beata Jarończyk

Technikum architektury krajobrazu

I TAK mgr Zofia Siuta
II TAK  mgr inż. Zofia Wójtowicz
III TAK
mgr inż. Tomasz Gąsienica – Wawrytko
IV TAK sp
mgr Beata Wacławiak
IV TAK gim
mgr inż. Adam Głodek

Technikum turystyki na obszarach wiejskich

I TTnOW 0,5 mgr Agnieszka Ćwikiel
II TTnOW 0,5 mgr Joanna Lenart
III TTnOW 0,5 mgr Justyna Suska
IV TTnOW 0,5 sp
mgr Paweł Liptak
IV TTnOW gim mgr Barbara Bańka

Technikum agrobiznesu

I TA 0,5 mgr Agnieszka Ćwikiel
II TA 0,5 mgr Joanna Lenart
III TA 0,5 mgr Justyna Suska
IV TA 0,5 sp mgr Paweł Liptak

Branżowa szkoła I stopnia

I Branżowa – kucharz
mgr inż. Robert Stanek
I Branżowa – cukiernik
mgr  Daniel Suski
II Branżowa kucharz/cukiernik
mgr inż. Józef Bąbol
III Branżowa
mgr Grażyna Krauzowicz – Klich