Kwalifikacyjne kursy zawodowe

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO Z KWALIFIKACJI ROL. 04 

Uprzejmie informujemy, że egzamin praktyczny z kwalifikacji ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej, odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Jednocześnie informujemy, że daty oraz godziny egzaminu pozostają bez zmian. Prosimy o zgłoszenie się na egzamin najpóźniej 30 minut przez wyznaczoną godziną. Wszyscy zdający przystępujący do egzaminu powinni mieć ze sobą dowód tożsamości, kalkulator prosty, długopis czarny oraz powinni posiadać odpowiedni strój roboczy.

Adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

38 – 316 Wysowa Zdrój


HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

 

  1. Harmonogram egzaminów :

a) część pisemna

b) część praktyczna


Harmonogram zajęć KKZ ROL.04, semestr III/ rok szkolny 2023 / 2024

1. Harmonogram zajęć

 

 


Zaproszenie na cykl dwudniowych bezpłatnych szkoleń  pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje cykl dwudniowych bezpłatnych szkoleń pt. Krótkie łańcuchy dostaw żywności. Szkolenie jest zorganizowane dla rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów, wnioskodawców/ beneficjentów programów typu “Premie dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych. Głównym celem szkoleń jest poprawa funkcjonowania gospodarstw, zwiększenie świadomości o zasadach higieniczno-sanitarnych oraz o metodach stosowania skutecznego marketingu. Szkolenia wspierają rozwój zawodowy i zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego, procesów wytwórczych i zasadach przy nich obowiązujących, promocji produktów oraz reklamy na stronach internetowych oraz social mediach.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić ankietę  i złożyć ją w sekretariacie szkoły. Termin szkolenia zostanie podany po zweryfikowaniu złożonych ankiet.

 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. ulotka ARiMR

3. Program szkolenia


Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w badaniu ankietowym. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnij ankietę

Dziękujemy.


 Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowej

Informujemy, że od dnia jutrzejszego, tj. od 12 kwietnia b.r. można  odbierać Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowej w zakresie kwalifikacji prowadzenie produkcji rolniczej.


Informujemy, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

  • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
  • HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań

KKZ jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, realizowaną w systemie zaocznym. Zjazdy słuchaczy odbywają się dwa razy w miesiącu (zazwyczaj w piątek i sobotę), a cykl kształcenia trwa 3 semestry (1,5 roku).

Tutaj znajduje się harmonogram zajęć.


 

Nabór prowadzimy przez cały rok! Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Zajęcia rozpoczynają się od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Warunkiem uruchomienia KKZ w danym zawodzie jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników tj. 20 osób.


  • ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane są następujące przedmioty: bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, język obcy w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej, przepisy ruchu drogowego, produkcja roślinna, produkcja zwierzęcą, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne.

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego. Po ukończeniu KKZ słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Dokument ten upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ale odbywają się w szkole. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik (Kod zawodu: 613003).

Po uzupełnieniu kwalifikacji o ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie słuchacz możne uzyskać tytuł technik agrobiznesu, a po uzupełnieniu kwalifikacji o ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej słuchacz może uzyskać tytuł technik rolnik.


  • HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane są następujące przedmioty: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, język obcy w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,  zasady żywienia, zajęcia praktyczne.

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego. Po ukończeniu KKZ słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Dokument ten upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ale odbywają się w szkole. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kucharz (Kod zawodu: 512001).

Po uzupełnieniu kwalifikacji o HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych słuchacz może uzyskać tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Wymagane  dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie oraz kwestionariuszdo pobrania >>PODANIE  >>KWESTIONARIUSZ
  2. Świadectwo ukończenia szkoły;
  3. Zdjęcie (1 szt., format legitymacyjny);
  4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na KKZ (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły);
  5. Dowód osobisty do wglądu.

Kompletne i poprawnie uzupełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

ZAPRASZAMY

 

Więcej informacji pod nr 182662771 w godz. 8-15 lub zsckr@nowytarg.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH