Stowarzyszenie PRO-FUTURO

PRO  FUTURO  – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Nowym Targu

Szkoła na Kokoszkowie dzięki  bogatej 85 letniej tradycji na stałe wpisała się nie tylko w krajobraz Nowego Targu, ale także w serca absolwentów, uczniów, obecnych i emerytowanych profesorów nowotarskiej szkoły. Z tej ogromnej sympatii, a nawet miłości zrodziła się inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia skupiającego osoby, którym szkoła „na brzyzku Kokoszków” jest bardzo bliska. Powołane do życia w 2013 roku Stowarzyszenie za główny cel postawiło sobie wspierać Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu we wszystkich jego działaniach edukacyjnych i wychowawczych. W szczególności zabiega o poszerzanie oferty edukacyjnej, o projekty związane z ekologią, przedsiębiorczością i aktywnością społeczną oraz związane z kulturą ludową i twórczością własną młodzieży. Ogromne znaczenie dla działań stowarzyszenia mają również starania na rzecz poprawy walorów estetycznych szkoły i jej otoczenia oraz stała poprawa wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Jednym z największych wydarzeń, w jakie włączyło się Stowarzyszenie była pomoc w przygotowaniu obchodów 80 – lecia szkoły w 2015 roku. Hucznie zorganizowany jubileusz zapadł głęboko w pamięć wszystkim uczestnikom, a wydana z tej okazji publikacja okazała się bardzo atrakcyjną pamiątką i świetnym pretekstem do wspomnień.

Od grudnia 2019 roku do 30 kwietnia 2021 roku z korzyścią dla naszych uczniów, słuchaczy i nauczycieli Stowarzyszenie realizuje projekt “Wiedza to nasza siła” w ramach Ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez PZU “Pomoc to moc”.

Stowarzyszenie poprzez udział w różnych projektach oraz inicjatywach chce  wspierać dalszy rozwój szkoły oraz pielęgnować jej bogatą tradycję.

 

Każdy kto chce wesprzeć finansowo działalność Stowarzyszenia może dokonać wpłaty na konto:  31881200050000000050340001.

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH