Kadra

Dyrektor
mgr inż. Łukasz Fudala

Wicedyrektor
mgr Anna Jachymiak

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Gąsienica – Wawrytko

Wicedyrektor
mgr Magdalena Noworolnik

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

mgr BAŃKA Barbara język niemiecki
mgr  inż. BĄBOL  Józef przedmioty zawodowe
mgr BĄBOL Justyna pedagog, doradca zawodowy
mgr BIGOS Bartłomiej fizyka
mgr BRELA-LASOTA Agnieszka bibliotekarz, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. BUŁA Mateusz przedmioty zawodowe
mgr BURDA Dariusz religia
lek. wet. CHROBAK  Łukasz przedmioty zawodowe
mgr CIEŚLA Agnieszka matematyka
mgr CIOCZEK-JÓŹWIAK Joanna język polski
lek. wet. CZAPLA Mirosław przedmioty zawodowe
mgr CZUBIAK – OLIŃSKA Dorota religia
mgr ĆWIKIEL Agnieszka język niemiecki
mgr inż. Fudala Łukasz dyrektor, przedmioty zawodowe
mgr inż. GAL Bartłomiej instruktor nauki jazdy
mgr GAL Wiktoria język angielski
mgr GARB Gabriela geografia
mgr GĄSIENICA-WAWRYTKO Katarzyna bibliotekarz, język łaciński i kultura antyczna
mgr inż. GĄSIENICA-WAWRYTKO Tomasz przedmioty zawodowe
mgr GIL Elżbieta przedmioty zawodowe
mgr inż. GŁODEK  Adam przedmioty zawodowe
mgr GŁODKIEWICZ Elżbieta biologia
mgr GUT Bogusław historia
mgr HANULA Urszula przedmioty zawodowe
mgr JACHYMIAK Anna wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne
mgr JAMROZIK Tatiana matematyka
mgr JANKOWSKA Elżbieta historia
mgr JARZĄBEK Piotr wychowanie fizyczne
mgr KACZMARCZYK Krystyna chemia
mgr KALINOWSKA – GACEK Ewa biologia
mgr inż. KAMIŃSKA Anna przedmioty zawodowe
mgr inż. KARPIEL Małgorzata przedmioty zawodowe
mgr KOPYTEK – JARMOLSKA Renata historia
mgr inż. KOŚCIELNIAK Dorota przedmioty zawodowe
mgr KOWALCZYK Monika biologia
mgr KRAUZOWICZ-KLICH Grażyna język polski
mgr inż. LEJA Regina przedmioty zawodowe, chemia
mgr LENART Joanna język niemiecki
mgr LIPTAK Paweł historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr LUBERDA Krzysztof nauka jazdy samochodem
mgr inż. MARKO Andrzej przedmioty zawodowe
mgr MARKO Anna język polski, plastyka
mgr RASHEED Magdalena język angielski
mgr MORAWSKA Monika podstawy przedsiębiorczości, WOS
mgr NOWOROLNIK Magdalena Wicedyrektor, język angielski
mgr NOWOTARSKI Paweł matematyka
lek. wet. OSTAPCZUK Marzena przedmioty zawodowe
mgr PACHOLSKA – SOLAWA Katarzyna przedmioty zawodowe
mgr PYSZ Arkadiusz wychowanie fizyczne
mgr RADWAŃSKA Anna pedagog
mgr RÓŻAŃSKA Halina język angielski
mgr RUSINEK Małgorzata chemia
mgr inż. SIKORA Jakub informatyka
mgr SIUTA Zofia język polski
mgr SŁABY-PULIT Wioleta nauczyciel wspomagający
mgr SMOROŃ Renata nauczyciel wspomagający
mgr SORDYL Joanna religia
mgr inż. STANEK Robert przedmioty zawodowe
mgr inż. STAROŃ Wiesława przedmioty zawodowe
mgr STAWIARZ Łukasz pedagog
STOPKA Bolesław instruktor nauki jazdy
mgr SUSKI Daniel wychowanie fizyczne
mgr SUSKA Justyna wychowanie fizyczne
mgr WACŁAWIAK  Beata geografia
mgr WĘGRZYN Marcin wychowanie fizyczne
mgr inż. WIDURSKA  Dorota matematyka
mgr WŁODARCZYK Anna język angielski
mgr inż. WROCŁAWIAK Teresa przedmioty zawodowe
mgr inż. WÓJTOWICZ Zofia przedmioty zawodowe
mgr ZAGATA Joanna matematyka
mgr inż.  ZMARZLIŃSKA Dorota przedmioty zawodowe