.

MATURA W SIERPNIU

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

Egzamin maturalny w sesji sierpniowej

Egzamin maturalny w sesji sierpniowej - 26 sierpnia 2014r godzina 9:00

Absolwentów, którzy złożyli oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej informuję, że egzaminy w części pisemnej i ustnej rozpoczną się 26 sierpnia 2014r o godzinie 9:00. Na egzamin należy zgłosić się 30 min wcześniej i mieć ze sobą dowód osobisty oraz przybory pomocnicze (długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel).  Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu z języka obcego wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

WOLNE MIEJSCA

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2013-2014

Wakacje wakacjami, a TY nadal możesz przyjść do naszej szkoły z dokumentami.
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do klas I na rok szkolny 2014/2015.

Z oryginałem świadectwa i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego zapraszamy do technikum kształcącego w zawodach:

1. Technik technologii żywności
2. Technik turystyki wiejskiej
3. Technik architektury krajobrazu
oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz.

Dodatkowo przypominamy, że na kucharzy z ZSZ oraz na techników architektury krajobrazu czekają darmowe komplety podręczników do klas pierwszych.

MAMY WAKACJE

Wydarzenia, Aktualności

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2013-2014

27 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013-2014, tradycynie już po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i przemówieniach powitalnych, odbyła się uroczystość nagrodzenia uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, frekwencji oraz zwyciężyli w szkolnych konkursach. Nagrody wręczył pan Dyrektor o obecności wychowawców i nauczycieli, którzy organizowali konkursy.

W części mniej oficjalnej wystąpiła niezawodna D. Stękała wraz M. Mateją, przestawili kronikę najważniejszych wydarzeń szkolnych. Był to przedostatni punkt uroczystości bo ostatni to oczywiście życzenia.

FAJNYCH WAKACJI DLA WSZYSTKICH!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

KURSY

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSCKR

KURSY

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu już po raz kolejny daje swoim uczniom możliwość wzięcia udziału w dodatkowych kursach zawodowych.

Młodzież ma do wyboru następujące kursy:

  •  nauka jazdy kat B
  •  asystentka sekretarka 
  • florysta- bukieciarz
  •  barman kelner