.

Porady, które pomogą uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania

Pedagog

Drogi Uczniu !!

Porady, które pomogą Ci efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

 

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

a. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,

b. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,

Dowiedz się więcej >>TUTAJ

Organizacja pracy szkoły od 19.10.2020 r.

Aktualności

W dniu 15.10.2020 r. Premier rządu RP na konferencji prasowej zapowiedział, że nowa strategia walki z COVID-19 zakłada przejście szkół ponadpodstawowych znajdujących się w tzw. strefie czerwonej na tryb nauczania zdalnego z wyłączeniem zajęć praktycznych.
W związku z zaistniałymi okolicznościami zobowiązany jestem przekazać Państwu informację o tym, że od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzony nowy plan lekcji. Z uwagi na krótki czas, jakim dysponujemy, plan zostanie zamieszczony w dzienniku Librus najpóźniej w niedzielę 18.10.2020 r. w godzinach wieczornych.
Wychowawcy klas poinformują wszystkich uczniów, które zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym tj. na platformie MS Teams, a które pozostaną w trybie stacjonarnym tj. w szkole lub u pracodawców. Informacje te zostaną do młodzieży przesłane najpóźniej do 17.10.2020 r.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Fudala-dyrektor szkoły

Zapytanie ofertowe - traktor koszący

Aktualności, Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, w celu rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na dostawę traktora koszącego ogrodowego. Więcej informacji >> TUTAJ

Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

 Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu obchodzony był uroczyście, chociaż nie było jak co roku wspólnego spotkania na sali gimnastycznej.

13.10. br. odbyła się akademia online, którą cała społeczność szkolna oglądała w tym samym czasie, każda klasa w swojej sali lekcyjnej. Nastrój tego święta podkreślały apelowe stroje uczniów.

W części oficjalnej pan dyrektor Łukasz Fudala podziękował wszystkim pracownikom szkoły za codzienny trud, zaangażowanie i tworzenie niepowtarzalnej atmosfery w szkole na Kokoszkowie. Przewodniczący Rady Rodziców oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w swoich przemówieniach również kierowali ciepłe słowa w stronę nauczycieli i pracowników szkoły.

Klasa gospodarzem szkoły

Aktualności

Klasa gospodarzem szkoły

Nie od dziś wiadomo, że klimat szkoły tworzą uczniowie i cała szkolna społeczność. A poza tym, wiadomo: „czym skorupka za młodu…”. Z uczniowskiej pomysłowości i zaangażowania młodzieży w bieżące sprawy rodzi się późniejsza społeczna aktywność i obywatelska, demokratyczna świadomość. Dlatego warto zaszczepiać wśród młodzieży poczucie współdecydowania o ważnych i mniej ważnych sprawach składających się na szkolne życie. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu powstał konkurs ,,Klasa gospodarzem szkoły”, którego zamysłem jest angażowanie grup klasowych w rozmaite inicjatywy przynoszące wymierne i mniej wymierne korzyści dla środowiska szkolnego i lokalnego.