.

TECHNIK HODOWCA KONI

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK HODOWCA KONI

  Kształcenie obejmuje przygotowanie do zdawania matury z przedmiotów ogólnokształcących oraz przygotowanie zawodowe.

Uczeń podczas nauki zdaje dwa egzaminy i uzyskuje kwalifikacje;

 • R.19. Organizacja chowu i hodowli koni
 • R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu i hodowli koni oraz ich użytkowaniem. Zajmuje się ponadto sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym i zaprzęgowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

W roku szkolnym 2016-2017 otwieramy kształcenie w nowym zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji. 

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • K1 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
 • K2 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚĆI

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚĆI

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczeń podczas kształcenia zdobywa kwalifikację;

 • T3. Produkcja wyrobów piekarskich
 •  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • T16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRZAU

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRZAU

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi pozwalającymi na opanowanie treści niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego nasi uczniowie zdobywają fachową wiedzę w ramach przedmiotów zawodowych.

 W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • R21. Wykonywanie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu.
 • R22. Organizacja i prowadzenie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu

TECHNIK AGROBIZNESU

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK AGROBIZNESU

 

Kształcenie obejmuje przygotowanie do zdawania matury z przedmiotów ogólnokształcących oraz przygotowanie zawodowe.

Uczeń podczas nauki zdaje dwa egzaminy i uzyskuje kwalifikacje;

 • R3.Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Technik turystyki wiejskiej  będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodach;

 • T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

TECHNIK WETERYNARII

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK WETERYNARII

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi pozwalającymi na opanowanie treści niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego nasi uczniowie zdobywają wiedzę fachową w ramach przedmiotów zawodowych

Podczas nauki uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • R9.  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.
 • R10. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych
 • R11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ

 Kucharz to zawód, który zdobywają uczniowie po trzech latach nauki w zasadniczej szkole zawodowej. Głównym atutem tego kierunku jest możliwość łatwego zdobycia pracy zarówno na rynku krajowym jak i w zagranicznym.

Uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów