.

STYPENDIA

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

RUSZA NOWY PROGRAM STYPENDIALNY

UWAGA.

Rusza program stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w ramach projektu RPMP.10.02.02-12-0224/16 „ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości”.

W załączeniu regulamin uczestnictwa i pozostałe dokumenty do zapoznania się.

TAKI W GRECJI

Wydarzenia, Aktualności

TAKI W GRECJI

To już kolejne praktyki w Grecji których uczestnikami są uczniowie klasy III Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Uczniowie wyjechali na miesięczne praktyki w ramach projektu realizowanego na zasadach programu Erasmus+, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego beneficjentem jest Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

„ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości”.

W latach 2017 – 2021 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości”. 

 

Projekt zakłada realizację w latach 2017, 2018, 2019, 2020 wsparcie na rzecz uczniów/osób kształcących się w branży rolniczej w zawodach technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu. Uzupełniającym będzie wsparcie dla uczniów kształcących się w branży usługowo-gastronomicznej: technik żywienia, technik technologii żywności, kucharz (ZSZ).