.

NOWY SAMORZĄD

Wydarzenia, Aktualności

WYBRANO NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W drodze przeprowadzonych wyborów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego ZSCKR została Stękała Danuta z klasy III TTW. Na jej zastępcę wybrano Kingę Kwiecień z klasy III TW. Rolę sekretarza powierzono Barbarze Bali z klasy III TTW. Wszystkie trzy osoby zaakceptowały dokonany wybór i przyjęły powierzone im funkcje.

Poprzez głosowanie uczniowie wybrali ponownie Pana Bogusława Guta na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY

Wydarzenia, Aktualności

STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY

W sobotę 21 listopada w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2  im. Prof. Odona Bujwida  w Krakowie odbyła się już XII edycja konkursu ”Stół pięknie nakryty – zakąska z indyka na jesiennym stole”.

W XII edycji organizatorzy chcieli zachęcić młodzież do sporządzania zakąsek z mięsa indyka, który choć zawitał do Polski już w XVI wieku, to tak naprawdę rozpowszechniony i doceniony przez konsumentów został o wiele później.

 Zadania konkursowe podzielone było na dwie części: przygotowanie zakąski z indyka oraz narycie do stołu i sporządzenie napoju bezalkoholowego. W tegorocznej edycji, tego prestiżowego konkursu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Augustyna Suskiego w Nowym Targu reprezentowali: Jakub Gogola uczeń klasy III zasadniczej szkoły zawodowej – w konkurencji kucharz oraz Karolina Pałac uczennica  klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych – w konkurencji kelner/barman. Uczniów do konkursu przygotowali panowie: Józef Bąbol oraz Łukasz Fudala.

PASTERSTWO W TATRACH

Wydarzenia, Aktualności

„XVIII Konkurs wiedzy o pasterstwie” w Zakopanem

PASTERSTWO W TATRACH

W dniu 20 listopada 2015 r. w Zakopanem odbył się „XVII Konkurs wiedzy o pasterstwie” zorganizowany przez  Tatrzański Park Narodowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Do Zakopanego na konkurs udała się reprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu: Danuta Stękała z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik turystyki wiejskiej oraz Grzegorz Biela uczeń klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Zadaniem uczestników (zespołów 2-osobowych) było w pierwszym etapie wykazanie się wiedzą o pasterstwie:  teoretyczną oraz  praktyczną w Tatrach.

KONFERENCJA

Wydarzenia, Aktualności

"GRECJA W NOWYM TARGU"

KONFERENCJA

 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu odbyła się polsko-grecka konferencja „Grecja w Nowym Targu”, podsumowująca praktyki nowotarskich uczniów, realizowane latem w Grecji w ramach programu unijnego Erasmus+, o których informowaliśmy na łamach portalu, na której wręczono uczestnikom projektu Certyfikaty Europass.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele Małopolskiego Centrum Edukacji – koordynatora projektu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – uczestnika projektu, Filoxenii – greckiej organizacji przyjmującej, przedstawiciele władzy lokalnej – z burmistrzem Grzegorzem Watychą na czele oraz przedstawiciele biznesu, na co dzień współpracujący ze szkołą.


Gość specjalny konferencji – Panos Poulos – sekretarz generalny Filoxenii, greckiej organizacji zajmującej się agroturystyką, podkreślał jak ważne jest to, że spotykają przedstawiciele różnych organizacji (państwowych, prywatnych i pozarządowych) oraz władz lokalnych, którym leży na sercu dobro wspólne, społeczności lokalnych, regionu, kraju i w szerszej perspektywie – Europy, którą współtworzymy.