TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory, takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura. Praktyki zawodowe odbywać będziesz w krajowych i zagranicznych gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, biurach podróży itp.
W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik turystyki na obszarach wiejskich będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

 • obsługa turystyczna
 • informacja turystyczna
 • marketing w turystyce
 • produkcja roślinna w agroturystyce
 • produkcja zwierzęca w agroturystyce
 • agroturystyka
 • żywienie w turystyce

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

 • podstawy turystyki
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • język angielski zawodowy
 • podstawy agroturystyki
 • działalność gospodarcza w agroturystyce
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • organizacja gospodarstwa agroturystycznego

Wybierając zawód technika turystyki na obszarach wiejskich, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym matematyki i języka angielskiego. 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:
HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum turystyki na obszarach wiejskich:

 • przedsiębiorstwa turystyczne np. bura podróży,
 • zakłady gastronomiczne np. restauracje,
 • pensjonaty i hotele,
 • gospodarstwa agroturystyczne.

Technik turystyki na obszarach wiejskich może prowadzić własne biuro obsługi ruchu turystycznego, gospodarstwo turystyczne lub ekologiczne gospodarstwo rolne.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH