DOKUMENTY – UCZEŃ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 800 534 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Kalendarz roku szkolnego 2023 / 2024 .

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2023/2024
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2023/2024 800 534 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Poniżej do pobrania znajdują się wykazy podręczników do klas I w roku szkolnym 2023 / 2024: TECHNIKUM 1. architektury krajobrazu >> POBIERZ 2. technologii żywności >> POBIERZ 3. żywienia i usług gastronomicznych >>POBIERZ 4. turystyki na obszarach wiejskich >> POBIERZ 5. agrobiznesu >> POBIERZ 6. weterynarii >> POBIERZ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 1. kucharz >>…

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Harmonogram praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w roku szkolnym 2023/2024 do pobrania >>TUTAJ

STATUT ZSCKR W NOWYM TARGU
STATUT ZSCKR W NOWYM TARGU 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Do pobrania : STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ STATUT TECHNIKUM STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA STATUT CKU

Zasady funkcjonowania ZSCKR w okresie pandemii COVID-19
Zasady funkcjonowania ZSCKR w okresie pandemii COVID-19 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

ZASADY ORAZ REGULAMINY FUNKCJONIWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID – 19 Regulamin Biblioteki szkolnej w czasie pandemii TUTAJ Regulamin szatni WF w czasie pandemii TUTAJ Regulamin szatni pracowni gastronomicznej TUTAJ Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w czasie epidemii TUTAJ Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów Internetu TUTAJ Struktura przepływu informacji pomiędzy środowiskiem…

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Uwaga uczniowie! Jak co roku, tak i w tym roku szkolnym będziecie mieć możliwość uczęszczania na darmowe zajęcia dodatkowe. Przedmiotów i kółek do wyboru, do koloru. Poniżej link z rozpiską który nauczyciel kiedy poprowadzi zajęcia. Najlepiej chęć uczęszczania zgłosić danemu profesorowi, żeby wiedział ilu,mniej więcej, uczniów się spodziewać. >>ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Poniżej w załączniku Regulamin Użytkowania Szafek   REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK >>  

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH