Zasady funkcjonowania ZSCKR w okresie pandemii COVID-19

Zasady funkcjonowania ZSCKR w okresie pandemii COVID-19 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

ZASADY ORAZ REGULAMINY FUNKCJONIWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID – 19

  1. Regulamin Biblioteki szkolnej w czasie pandemii TUTAJ
  2. Regulamin szatni WF w czasie pandemii TUTAJ
  3. Regulamin szatni pracowni gastronomicznej TUTAJ
  4. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w czasie epidemii TUTAJ
  5. Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów Internetu TUTAJ
  6. Struktura przepływu informacji pomiędzy środowiskiem szkolnym a instytucjami współpracującymi TUTAJ
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH