Dokumenty-Uczeń

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 800 534 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2023/2024
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2023/2024 800 534 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Poniżej do pobrania znajdują się wykazy podręczników do klas I w roku szkolnym 2023 / 2024:

TECHNIKUM

1. architektury krajobrazu >> POBIERZ

2. technologii żywności >> POBIERZ

3. żywienia i usług gastronomicznych >>POBIERZ

4. turystyki na obszarach wiejskich >> POBIERZ

5. agrobiznesu >> POBIERZ

6. weterynarii >> POBIERZ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

1. kucharz >> POBIERZ

2. cukiernik >> POBIERZ

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Harmonogram praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w roku szkolnym 2023/2024 do pobrania >>TUTAJ

Zasady funkcjonowania ZSCKR w okresie pandemii COVID-19
Zasady funkcjonowania ZSCKR w okresie pandemii COVID-19 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

ZASADY ORAZ REGULAMINY FUNKCJONIWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID – 19

  1. Regulamin Biblioteki szkolnej w czasie pandemii TUTAJ
  2. Regulamin szatni WF w czasie pandemii TUTAJ
  3. Regulamin szatni pracowni gastronomicznej TUTAJ
  4. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w czasie epidemii TUTAJ
  5. Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów Internetu TUTAJ
  6. Struktura przepływu informacji pomiędzy środowiskiem szkolnym a instytucjami współpracującymi TUTAJ
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Uwaga uczniowie!

Jak co roku, tak i w tym roku szkolnym będziecie mieć możliwość uczęszczania na darmowe zajęcia dodatkowe. Przedmiotów i kółek do wyboru, do koloru. Poniżej link z rozpiską który nauczyciel kiedy poprowadzi zajęcia. Najlepiej chęć uczęszczania zgłosić danemu profesorowi, żeby wiedział ilu,mniej więcej, uczniów się spodziewać.

>>ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Poniżej w załączniku Regulamin Użytkowania Szafek

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK >>

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH