TECHNIK WETERYNARII

Na kierunku technik weterynarii zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Dowiesz się jak pomagać lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej np. podawać leki dostępne bez recepty lub przepisane przez lekarza weterynarii, wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizjoterapeutyczne. Nauczysz się pobierać próby do badań laboratoryjnych, wykonywać badania kliniczne oraz prawidłowo asystować przy zabiegach chirurgicznych i sekcjach zwłok zwierząt. Zdobędziesz też wiedzę niezbędną do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem kontroli w ramach działalności Inspekcji Weterynaryjnej oraz badaniem i higieną mięsa w rzeźniach. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywać będziesz w gospodarstwach i stadninach koni oraz lecznicach zwierząt w kraju i za granicą.
W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik weterynarii będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

– analityka weterynaryjna

– wykonywanie zabiegów weterynaryjnych
– prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt
– diagnozowanie chorób zwierząt
– prowadzenie kontroli i nadzoru weterynaryjnego
– prowadzenie produkcji zwierzęcej

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– anatomia i fizjologia zwierząt
– chów i hodowla zwierząt
– diagnostyka weterynaryjna
– higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
– język angielski zawodowy
– kontrola i nadzór weterynaryjny
– profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

– przepisy ruchu drogowego
– rozród i inseminacja zwierząt

Wybierając zawód technika weterynarii, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym biologii i matematyki. 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum weterynarii:

  • przychodnie, gabinety, lecznice i kliniki dla zwierząt oraz laboratoria weterynaryjne,
  • stadniny koni,
  • inspektoraty weterynaryjne,
  • ogrody zoologiczne, fermy i schroniska dla zwierząt,
  • sklepy z artykułami dla zwierząt.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH