TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych nauczysz się jak zorganizować obsługę imprez gastronomicznych. Zdobędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, dowiesz się jak planować i oceniać jadłospisy, obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw oraz posiłków. Staniesz się otwarty na nowości i będziesz kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, carving, aranżację stołów oraz sal konsumenckich. W trakcie nauki będziesz odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w doskonale wyposażonej szkolnej pracowni, renomowanych restauracjach
oraz hotelach na terenie Podhala oraz za granicami kraju.
W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– zajęcia praktyczne z przygotowywania i wydawania dań
– planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej
– obsługa konsumentów w gastronomii

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
– zasady żywienia
– język angielski zawodowy
– usługi gastronomiczne

Wybierając zawód technika żywienia i usług gastronomicznych, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym matematyki i języka angielskiego. 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum żywienia i usług gastronomicznych:

  • restauracje i hotele, jako manager gastronomii, kucharz, kelner, barman, barista itp.,
  • poradnie dietetyczne,
  • firmy handlujące artykułami spożywczymi, jako przedstawiciel handlowy,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może również prowadzić własny zakład gastronomiczny np. pizzerię, bar restaurację itp.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH