TECHNIK AGROBIZNESU

Na kierunku technik agrobiznesu, nauczysz się jak efektywnie zarządzać małym przedsiębiorstwem rolnym, otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą czy pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój działalności. Nauczysz się hodowli zwierząt i roślin, przetwórstwa żywności oraz pracy związanej z administracją rolniczą. Praktykę zawodową zrealizujesz w gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórczych produkujących żywność, ośrodkach agroturystycznych oraz instytucjach obsługujących i wspierających rolnictwo.
W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik agrobiznesu będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– produkcja roślinna w praktyce
– produkcja zwierzęca w praktyce
– technika rolnicza w praktyce
– planowanie przetwórstwa spożywczego
– prowadzenie działalności w agrobiznesie
– prowadzenie rachunkowości w agrobiznesie

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– produkcja roślinna
– ochrona roślin
– produkcja zwierzęca
– technika w  rolnictwie
– rynek rolny
– przepisy ruchu drogowego kat. T
– organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesu
– przetwórstwo spożywcze
– język angielski zawodowy

Wybierając zawód technik agrobiznesu, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym matematyki i języka angielskiego. 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum agrobiznesu:

  • gospodarstwa rolne,
  • jednostki samorządowe oraz agencje wspomagające i obsługujące rolników,
  • zakłady przetwarzające i dystrybuujące żywność lub pasze dla zwierząt.

Technik agrobiznesu może prowadzić własne gospodarstwo rolno-przetwórcze oraz korzystać z licznych dotacji unijnych.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH