TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Na kierunku technik architektury krajobrazu nauczysz się projektować i urządzać ogrody oraz wykonywać małe obiekty architektoniczne jak: meble ogrodowe, altany, ogrodzenia itp.  Poznasz najpiękniejsze gatunki roślin ozdobnych. Nauczysz się rysunku odręcznego, komputerowego i tajników poprawnej kompozycji. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące różnych sposobów diagnozowania stanu zdrowia roślin i ich pielęgnacji.
W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik architektury krajobrazu będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– zajęcia praktyczne z roślin ozdobnych
– zajęcia praktyczne z eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów
– zajęcia praktyczne z urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
– zajęcia praktyczne z podstaw projektowania

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
– podstawy ogrodnictwa
– rośliny ozdobne
– podstawy projektowania w architekturze krajobrazu
– ochrona i kształtowanie krajobrazu
– podstawy działalności gospodarczej
– przepisy ruchu drogowego kat. T
– język angielski zawodowy
Wybierając zawód technika architektury krajobrazu, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym matematyki i języka angielskiego. 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:
OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum architektury krajobrazu:

  • zakłady zieleni i firmy zajmujące się kształtowaniem krajobrazu oraz urządzaniem terenów zielonych,
  • centra ogrodnicze,
  • biura architektury krajobrazu i zieleni miejskiej,
  • urzędy miejskie oraz zakłady zieleni miejskiej,
  • pracownie florystyczne, kwiaciarnie itp.
    Technik architektury krajobrazu może również prowadzić własną firmę ogrodniczą oraz dekorować zielenią wnętrza.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH