TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚĆI

Na kierunku technik technologii żywności zapoznasz się z tajnikami produkcji artykułów spożywczych, dowiesz się również jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Dowiesz się jak opracowywać odpowiednie normy i procedury dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów na rynek oraz nauczysz się zarządzać zespołem pracowników. Jako przyszły technik, posiądziesz też wiedzę na poziomie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik. W trakcie nauki będziesz odbywać zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w doskonale wyposażonej szkolnej pracowni oraz renomowanych zakładach cukierniczych, piekarniach i w hotelach na terenie Podhala.
W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik technologii żywności będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– zajęcia praktyczne z produkcji wyrobów cukierniczych
– organizacja i nadzór produkcji  wyrobów spożywczych

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– technologia cukiernicza
– język angielski zawodowy
– technologia żywności z towaroznawstwem
– technika i bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym
– analiza żywności
Wybierając zawód technika technologii żywności, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym matematyki i języka angielskiego. 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:
SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum technologii żywności :

  • cukiernie i piekarnie,
  • zakłady przemysłu spożywczego jako technolog żywności lub kierownik średniej zmiany np.: brygadzista,
  • laboratoria analizy żywności,
  • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

Technik technologii żywności może również prowadzić cukiernię lub zajmować się wytwarzaniem dekoracji cukierniczych.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH