640 410 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

W naszej szkole od roku szkolnego 2021/2022, ruszył Budżet Uczniowski. Jest to nowa inicjatywa, której głównym celem jest zaangażowanie uczniów do aktywnego współtworzenia życia szkoły. W ramach Budżetu uczniowie mają możliwość przedstawienia swoich potrzeb i pomysłów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem szkoły. Wnioski zawierające podstawowe informacje na temat proponowanego projektu, wraz z uzasadnieniem i odpowiednią liczbą podpisów poparcia, można było składać do 23 grudnia. Komisja, w której skład wchodził Dyrektor Szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wyłoniła wnioski spełniające kryteria zwarte w regulaminie Budżetu. Do kolejnego etapu, polegającego na promocji swojego pomysłu, zakwalifikowały się dwa projekty: „Szkolny pupil” i „White thoughts”. Głosowanie całej wspólnoty szkolnej nad wnioskiem, który ostatecznie otrzyma dofinansowanie ze środków Rady Rodziców odbędzie się w połowie lutego.

Zachęcamy do śledzenia informacji promujących uczniowskie projekty!

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH