Skorzystaj z pomocy !

Skorzystaj z pomocy ! 724 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Jeśli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH