„Bliżej Tatr”

„Bliżej Tatr” 800 531 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

21 marca, młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z edukatorem Tatrzańskiego Parku Narodowego Panem Tomaszem Skrzydłowskim, w ramach programu „Bliżej Tatr”. Jest to program realizowany od roku 2012, którego głównym celem jest: „wychowywanie młodego pokolenia Podhalan, które rozumie korzyści z istnienia parku narodowego i widzi potrzebę ochrony unikalnego dziedzictwa przyrodniczego”.
Nasz Gość przybliżył młodzieży geologię Tatr, przedstawił najważniejsze gatunki zwierząt i roślin występujące na ich terenie. Omówił zasady obowiązujące w Parku Narodowym, jak również ograniczenia dotyczące: wprowadzania psów, przemieszczania się nocą po szlakach, czy zasady postępowania w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
Pracownik Parku przypomniał, że tereny TPN są udostępniane turystom z myślą o rekreacji i sporcie, ale głównym celem działań Parku jest ochrona przyrody, bioróżnorodności i procesów przyrodniczych. Podczas prelekcji uczniowie poznali też zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Parku, czy rolę kornika drukarza w ekosystemie leśnym.

Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie, wzbogaceni nową wiedzą ruszymy na piękne tatrzańskie szlaki!

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH