Wsparcie Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i dla rodziców

Wsparcie Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i dla rodziców 1024 273 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu
  • wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;
  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych;
  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

Po więcej informacji zapraszamy pod adres www.pwpp.uksw.edu.pl

Pozdrawiamy, pedagodzy szkolni

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH