Program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii 1024 437 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach można otrzymać bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną.

1. Informacje dla rodziców

2. Informacje dla młodzieży

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH