VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym” 724 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 

serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”. Konkurs filmowy odbędzie się w ramach międzynarodowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Wizja Zero już po raz szósty. Głównym celem strategii jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, także wśród rolników i członków ich rodzin. Popularyzacja strategii m.in. poprzez Konkurs filmowy dla młodzieży „Moja Wizja Zero” pozwala docierać z przekazem prewencyjnym do szerokiego grona odbiorców, a tym samym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy oraz Fundacja PGE. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat, której zadaniem jest nagranie krótkiego filmu prewencyjnego promującego bezpieczny system pracy – w oparciu o trzy filary strategii Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Link do konkursu: https://www.gov.pl/web/krus/vi-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero–recepta-na-zdrowie-w-gospodarstwie-rolnym

 

Załączmik 1 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH