Aktualności

„ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO NOWY TARG – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”
„ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO NOWY TARG – umiejętności są szansą Twojej przyszłości” 800 534 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w NOWYM TARGU.

Projekt zakłada realizację w latach 2017 – 2020 wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w zawodach Technik Weterynarii, Technik Turystyki Wiejskiej, Technik Agrobiznesu, Technik Architektury Krajobrazu. Uzupełniającym będzie wsparcie dla uczniów kształcących się w branży usługowo-gastronomicznej: Technik Żywienia, Technik Technologii Żywności, Kucharz.

Celem głównym projektu jest wyposażenie 198 osób (138k, 60m) – uczniów, słuchaczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz innych placówek kształcących w zawodach wpisujących się w branżę rolniczą lub usługową w kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia

Rezultatem projektu będzie:

– utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska – utworzenie specjalistycznej pracowni zawodowych

– zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 198 uczestników projektu

– nabycie doświadczenia zawodowego przez 72 uczestników projektu

– wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 42 uczestników projektu

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału ZSCKR poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Wartość projektu: 1 280 376,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 152 276,00 PLN.

EKOSZKOŁA
EKOSZKOŁA 1024 681 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 Zaszczepienie idei dbałości o środowisko naturalne jest wyzwaniem naszych czasów. O ile walka o zmianę świadomości w tym zakresie u reprezentantów starszego pokolenia czasami wydaje się bezskuteczna, to budowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży staje się coraz bardziej naturalne, z nadzieją na efekty w myśl sprawdzonej zasady „czym za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci”. Udział młodzieży w konkursach i olimpiadach ekologicznych,  uczestnictwo w akcjach typu sprzątanie świata, segregacja śmieci czy zbiórka zużytych baterii to codzienność w dzisiejszej szkole. Są też szkoły, w których życie w duchu eko przybiera coraz szerszy wymiar.

Jest tak w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. Kilka lat temu dokonano wymiany instalacji grzewczej na emitującą mniej szkodliwych substancji instalację gazową. Szkoła na Kokoszkowie może poszczycić się również tym, że korzysta z odnawialnych źródeł energii.

W 2016 roku z inicjatywy dyrektora Mariana Nowaka rozpoczął się szeroko zakrojony projekt  finansowany ze środków unijnych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska obejmujący termomodernizację, instalację paneli fotowoltaicznych i wymianę źródeł światła. Chociaż inwestycja była dość kosztowna (w sumie 616 400, 72 zł), od 2018 roku korzystanie z ok. 140 paneli o mocy 35,5 kW daje wymierne efekty: produkowany jest prąd dla własnych potrzeb, a zaoszczędzone środki przeznaczane są na inne cele, m. in. doposażenie szkoły. Mniej wymierną korzyścią, ale też ważną jest poczucie bycia w przyjaźni ze środowiskiem. Ekologia jest dziś zjawiskiem modnym i politycznie poprawnym, ale musimy pamiętać, że jest również sprawą głęboko humanistyczną, bo jak mawiał Jan Gwalbert Pawlikowski jeszcze w 1932 roku : „Ochrona przyrody nie tylko uszlachetnia oblicze Ziemi, ona uszlachetnia człowieka”.

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!
KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! 1024 680 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Rok szkolny 2019/2020 to ostatni etap realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. W ramach projektu łącznie 347 uczniów szkoły zdobyło dodatkowe kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na kursach i stażach zawodowych. 14 uczniów otrzymało stypendia na rozwój swoich umiejętności zawodowych.

Od września 2019 r. realizowane są następujące kursy: barista, barman-kelner, florysta,  kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowego wspomagania zakładów gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych oraz kurs komputerowego projektowania ogrodów.

W II półroczu 2019/2020 zaplanowano przeprowadzenie kursu inseminator bydła oraz udział młodzieży w płatnych stażach zawodowych.

Od stycznia 2020 rozpoczynamy również realizację projektu współpracy Interreg „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Z tej formy szkoleń, warsztatów i wyjazdów studyjnych skorzysta 40 uczniów naszej szkoły.

Natomiast od września 2020 r. szkoła rozpoczyna realizację nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Wartość projektu: 2.170.997,60 PLN. W ramach tego projektu w latach 2020-2023, 435 uczniów będzie doskonaliło swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowym atutem udziału w tym projekcie jest doposażone szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Kształcimy zawodowo i czynimy starania, aby nasi uczniowie i absolwenci posiadali kwalifikacje tj. wiedzę, umiejętności, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania określonej profesji.

 

                                                                                                Stanisław Buła – kierownik PNZ

NOWE UMIEJĘTNOŚCI
NOWE UMIEJĘTNOŚCI 610 300 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

W  dniach 19-21 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odbywały  się KURSY BARISTY I FLORYSTY

W świat kawy, uczniowie zostali wprowadzeni podczas zajęć teoretycznych, na których poznali podstawowe informacje o kawie, czyli Cofce Culture. Podczas kursu uczniowie mieli okazję przekonać się, jak wielkie znaczenie przy zaparzaniu kawy mają przyrządy do jej sporządzenia oraz właściwe posługiwanie się nimi. Wiedząc, że dobrze zaparzona kawa musi zostać odpowiednio podana, uczestnicy kursu poznali również, jak właściwie dobrać filiżanki, w których będą mogli podać podstawowe napoje kawowe sporządzone na bazie espresso takie jak cappuccino, macchiatto i latte.

 

W końcu przyszedł czas na zastosowanie teorii w praktyce. Nad właściwym przygotowaniem, wcześniej poznanych napojów kawowych, czuwali nauczyciele. Pod czujnym ich okiem, uczestnicy kursu mogli uwalniać cudowny zapach kawy przygotowując poznane wcześniej ,tylko  w teorii, napoje kawowe. Niemałe zainteresowanie wzbudziła zaprezentowana sztuka zdobienia kawy „latte art”. Oprócz sztuki parzenia kawy oraz jej serwowania, uczestnicy, jako przyszli bariści, uczyli się też przygotowywania ekspresu do pracy oraz jego czyszczenia i konserwacji , ustawienia młynka , dozowania i ubijania kawy.

Na kolejnym kursie uczniowie zdobywali również szlify w układaniu bukietów uczestnicząc w KURSIE FLORYSTY. Po  krótkim wstępie teoretycznym, uczestnicy kursu przystąpili do działania. Pierwszą czynnością było  układanie bukietów techniką spiralną. Na następnych każdy z uczniów miał możliwość wykonania własnej kryzy oraz przygotowania mikrofonu, w którym później układane były ślubne bukiety. Uczestnicy kursu poznali również technikę tworzenia wiązanek pogrzebowych oraz flowerboxu. Na zakończenie zarówno jednego jak i drugiego kursu odbył się egzamin, który każdy z uczestników zdał śpiewająco.

Teraz uczniowie ZSCKR w Nowym Targu mogą przybyłym gościom profesjonalnie zaparzyć kawę oraz  przyozdobić szkołę własnoręcznie wykonanymi kompozycjami florystycznymi.

Kursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „ ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości” realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH