.

Święto patrona szkoły

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

(7. XI.1907 -26.V. 1942)

” Stań się sercem, ślebodo!

Powietrzem stań się i płuca im ozkuj!”

Augustyn Suski, Śleboda

Listopad to miesiąc urodzin  Augustyna Suskiego patrona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Każdego roku o tej porze obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. W tym roku świętowanie przybrało inną formę niż dotychczas, ale tradycja została zachowana.  Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z biografią i twórczością patrona poprzez krótki film biograficzny podczas zajęć wychowawczych. Pierwszoklasiści stanęli w szranki (on-line oczywiście) w teście wiedzy o Patronie oraz zmierzyli się z twórczością Augustyna Suskiego w konkursie recytatorskim. Ponadto przy okazji Święta Patrona Szkoły przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

 

KOMUNIKAT

Aktualności

Drodzy Uczniowie i Słuchacze!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone na kolejny okres od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

Lekcje za wyjątkiem zajęć praktycznych w dalszym ciągu odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Microsoft Teams, ale zgodnie z nowym planem lekcji zamieszczonym w Librusie.

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia prowadzone w ramach praktycznej nauki zawodu będą realizowane w trybie stacjonarnym tj. w szkole lub u pracodawców.

Wychowawcy poinformują młodzież o szczegółach organizacji w/w zajęć praktycznych.

 

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Fudala-dyrektor szkoły

„Możliwości rozwoju na obszarach wiejskich…”

Aktualności

W poniedziałek 23 listopada br. uczniowie z klasy II i III technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik turystyki wiejskiej wzięli udział w szkoleniu na temat „Możliwości rozwoju na obszarach wiejskich z uwzględnieniem PROW 2014-2020”. Szkolenie online za pośrednictwem platformy edukacyjnej przeprowadzili doradcy z Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie.

Przyszli absolwenci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wkraczając w dorosłe życie mają przed sobą wiele możliwości, szans, a także wyzwań. Planując swoją przyszłość zawodową mogą zdecydować się na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze rolniczym i pozarolniczym lub modernizację i rozbudowę gospodarstw już istniejących.

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Aktualności

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

W piątkowe popołudnie 20 listopada b.r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu pan dyrektor mgr inż. Łukasz Fudala oraz pani dyrektor, mgr Anna Jachymiak wręczyli dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Nagroda ta przyznawana jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole oraz wykazali się szczególnymi uzdolnieniami. W ubiegłym roku szkolnym najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskały dwie uczennice: Teresa Urbańczyk z klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Małgorzata Zagata z klasy IV A technikum  kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

ZSCKR świętuje razem z UNICEF

Aktualności

 

Cała społeczność naszej szkoły bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Nasza szkoła aktywnie włączyła się także w pomoc dzieciom w Jemenie.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane.

Programy edukacyjne

Aktualności, Pedagog

Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego świata, nasza szkoła w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Targu, realizuje następujące Programy Edukacyjne: 

  • „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,
  • „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”,
  • „Podstępne WZW”.

Programy te związane są z profilaktyką używania substancji psychoaktywnych, zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Staramy się również upowszechniać wśród naszych uczniów wiedzę na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Dzięki uczestnictwu w programach dostrzegamy, że młodzież naszej szkoły staje się bardziej świadoma obecnych zagrożeń cywilizacyjnych a także skłonna do refleksji nad ważnymi dla nich wartościami.

CERTYFIKATY

                                                                                                 Justyna Bąbol – pedagog szkolny