.

STYPENDIA

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

Rusza kolejna edycja programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. W roku szkolnym 2018/2019  uczniowie naszej szkoły ponownie mogą  zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. ZSCKR Nowy Targ prowadzi zapisy na kursy: florysty, barmana, baristy  oraz  kurs prawa jazdy kat. B.

W załącznikach regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

PRAKTYKI ZAWODOWE 2018-2019

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

HARMONOGRAM praktyk zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w roku szkolnym 2018/2019

1.     II TTŻ (38)             4 godz./tygodniowo przez cały rok (3 tyg praktyka) ( 21)

                                     4 godz. zaj prakt w cukierni cały rok pracodawca - piątek

2.   II ZSZ (38)             6 godz.(1dni) cały rok zaj. prakt.-pracodawca –poniedziałek  (17)

3.   III ZSZ (38)           12 godz.(2dni) cały rok zaj. prakt.-pracodawca –środa i czwartek (23)

4    III TTŻ  (34)         7 godz. zaj. prakt. pracodawca cały rok – czwartek (20)

5.   II TŻiUG/a               6 godz. zaj prakt cały rok-pracodawca - piątek  (21)

6.  II TŻiUG/b              6 godz. zaj prakt cały rok-pracodawca – wtorek (21)

7.   II TTW (38)          - 5 godz./tygodniowo  przez cały rok - biura podróży – środa (15)

8.   III TA    (34)          - 4 tyg.  I półrocze   (03.09. – 29.09.2018) (real w wakacje)

9    III TŻiUG/ta (34)   - 4 tyg.  I półrocze   (03.09. – 29.09.2018) (real w wakacje)

10  III TAK  (34)          - 4 tyg. I półrocze    (03.09. – 29.09.2018)

11.  III TTW (34)           - 4 tyg. I półrocze  (03.09. – 29.09.2018)

12.  III TŻiUG   (34)     - 4 tyg.  II półrocze  (13.05. – 08.06.2019) (do odp w waka)

13. III TTŻ  (34)           - 4 tyg. II półrocze (13.05. – 08.06.2019)  ( do odp w waka)

14. III TW (36)              - 2 tyg. II półrocze  (27.05. – 08.06.2019 )

15. II TW (36)                - 2 tyg. II półrocze  (27.05. – 08.06.2019 )

16.  II TW/ttw (36)       - 2 tyg. II półrocze  (13.05. – 25.05.2019 )       

STAŻ W PORTUGALII KUCHARZY

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

STAŻ W PORTUGALII KUCHARZY

W dniach od 11 lutego do 24 lutego 2018 roku, grupa 12 uczniów ZSZ o profilu Kucharz i 2 opiekunów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, odbyli dwutygodniowy staż w Barcelos, w Portugali, w ramach projektu pn. „Z Małopolski do Europy - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. Beneficjentem projektu jest Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu.   

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Rozpoczyna sie pierwsza z czterech edycji realizacji kursów w ramach programu Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II nr pr  RPMP.10.02.02-12-0224/16 tytuł "ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości".

W ramach kursów uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje z zakresu kierowania samochodem, obsługo barmańsko kelnerskiej, baristyki, florystyki i inseminacji bydła. Do tej edycji komisje rekrutacyjne zgodnie z regulaminem zostali zakwalifikowani uczniowie z najwyższymi średnimi ocen z przedmiotów zawodowych z roku poprzedniego.

Poniżej do pobrania w plikach PDF listy osób zakwalifikowanych do udziału w kursach;

GRATULUJEMY!!!

STYPENDIA

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

RUSZA NOWY PROGRAM STYPENDIALNY

UWAGA.

Rusza program stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w ramach projektu RPMP.10.02.02-12-0224/16 „ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości”.

W załączeniu regulamin uczestnictwa i pozostałe dokumenty do zapoznania się.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

„ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości”.

W latach 2017 – 2021 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „ZSCKR Nowy Targ - umiejętności są szansą Twojej przyszłości”. 

 

Projekt zakłada realizację w latach 2017, 2018, 2019, 2020 wsparcie na rzecz uczniów/osób kształcących się w branży rolniczej w zawodach technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu. Uzupełniającym będzie wsparcie dla uczniów kształcących się w branży usługowo-gastronomicznej: technik żywienia, technik technologii żywności, kucharz (ZSZ).  

HARMONOGRAM

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

 1. II TTŻ (38) 4 godz./tygodniowo przez cały rok (3 tyg praktyka) 

                          4 godz. zaj prakt w cukierni cały rok pracodawca - piątek

 1. II ZSZ (38) 6 godz.(1dni) cały rok zaj. prakt.-pracodawca –wtorek
 2. III ZSZ (38) 12 godz.(2dni) cały rok zaj. prakt.-pracodawca –środa i czwartek
 3. III TTŻ (34)        7 godz. prakt. pracodawca cały rok - czwartek
 4. II TŻiUG 6 godz. zaj prakt cały rok-pracodawca - piątek 
 5. II TŻiUG/TA 6 godz. zaj prakt cały rok-pracodawca - poniedziałek
 6. II TTW (38) 5 godz./tygodniowo  przez cały rok - biura podróży – środa
 7. II TA 9 godz./ zaj prakt cały rok  - pracodawca –  czwartek  
 8. III TŻiUG (34) 4 tyg.  I półrocze   (04.09. – 29.09.2017) (odp w wakacje)
 9. III TTŻ (34)       4 tyg. I półrocze   (04.09. – 29.09.2017)  (odp w wakacje)
 10. III TAK (34)       4 tyg. I półrocze    (11.09. – 06.10.2017)
 11. III TTW (34) 4 tyg. I półrocze  (11.09. – 06.10.2017)
 12. III TW (36) 2 tyg. I półrocze  (08.10. – 28.10.2017)
 13. II TW (36) 2 tyg. I półrocze  (10. – 28.10.2017)

Plik do pobrania  POBIERZ>>

PORTUGAL

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

KOLEJNA GRUPA WETERYNARZY W PORTUGALII

PORTUGAL

Z dniem 21 maja 2017 roku, grupa 12 uczniów Technikum Weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, wyjechała na praktyki zawodowe do Portugalii – do miejscowości Barcelos. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Europa w Nowym Targu - podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez europejskie praktyki” realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

 Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Sp

ołecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Młodzież odbywa praktyki w  dużych gospodarstwach rolnych w Portugalii mających w swoich zasobach około 100 sztuk stada podstawowego. Gospodarstwa te zajmowały się głównie produkcją mleka. W trakcie praktyk, rekordowym wynikiem „mlekobrania” było jednorazowe pozyskanie 25 litrów mleka od jednej krowy. Inne produkty, takie jak mleko kozie, mięso, jajka są wykorzystywane na użytek własny.

POŻEGNANIE Z PORTUGALIĄ

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

SZKOLENIA PRAKTYCZNE WETERYNARZY

Końcem stycznia, grupa 12 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu wyjechała na praktyki w ramach projektu pn. „Europa w Nowym Targu - podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez europejskie praktyki” realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Poniżej sprawozdanie z drugiego tygodnia praktyk uczniów w klinikach weterynaryjnych na terenie Portugalii.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Szkolenie praktyczne

HARMONOGRAM ROK 2016-2017

1. II TTŻ (38)              4 godziny tygodniowo przez cały rok (3 tyg.)

4 godziny zajęć praktycznych w cukierni cały rok pracodawca w piątek

2.  II ZSZ (38)        6 godzin (1 dzień) cały rok zajęcia praktyczne wtorek - pracodawca

3.  III ZSZ (38) 12 godzin (2 dni) cały rok zajęcia praktyczne środa czwartek -pracodawca          

4.  III TTŻ (34) 7 godzin  cały rok zajęcia praktyczne czwartek - pracodawca

5.  II TŻiUG  6 godzin  cały rok zajęcia praktyczne piątek - pracodawca

6. II TTW (38) 5 godzin tygodniowo przez cały rok, biura podróży - środa

7. III TŻiGD (34) 4 tygodnie pierwsze półrocze (05.09-30.09.2016)

8. III TAK (34) 4 tygodnie pierwsze półrocze (05.09-30.09.2016)

9. III TTW (34) 4 tygodnie drugie półrocze (05.09-30.09.2016)

10. III TW (36) 2 tygodnie pierwsze półrocze (03.10-15.10.2016)

11. II TW (36) 2 tygodnie pierwsze półrocze (17.10-29.10.2016)

12. III TTŻ (34) 4 tygodnie drugie półrocze (13.03-07.04.2017)

PRAKTYKI W NIEMCZECH

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

„Kliniki, przychodnie i lecznice czyli ZSCKR Nowy Targ na praktykach w Niemczech”

PRAKTYKI W NIEMCZECH

W dniach od 16 do 29 października 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przebywała na zagranicznej praktyce w Niemczech. Uczniowie z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Jeżdżąc po niemieckich gospodarstwach zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie stawiane są hodowcom, wyzwaniami, z którymi często się zmagają oraz normami, jakie muszą spełniać. Odwiedziliśmy również mleczarnie gdzie przedstawiono nam system badania mleka pod kątem wartości odżywczych, a także sposób współpracy z producentami i dostawcami mleka, system kontroli jakości i doradztwa. Zapoznaliśmy się z pracą laboratoriów, gdzie dzielono się z nami wiedzą na temat drobnoustrojów mogących się rozwijać w mleku bądź środowisku badanych zwierząt. Poznaliśmy sposoby pobierania próbek mleka, oraz ich transportu do laboratorium.

POŻEGNANIE

SZKOŁA, Szkolenie praktyczne

„Kończy się nasza wielka, grecka przygoda…”

POŻEGNANIE

Kończy się nasza praktyka w Grecji. Podczas miesięcznego pobytu mieliśmy okazję zapoznać się z grecką agrokulturą, zobaczyć różne grupy roślin i szkółki roślin. Zajmowaliśmy się dobieraniem elementów wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu oraz projektowaniem obiektów roślinnych z uwzględnieniem warunków środowiskowych i wartości dekoracyjnych.

 Połączyliśmy również umiejętności praktyczne z przyjemnością zwiedzania tego pięknego kraju. Byliśmy w Atenach, gdzie zobaczyliśmy piękny Akropol, Teatr Dionizosa i Odeon Hadriona. Nowoczesne muzeum, mieszczące się obok starożytnego wzgórza dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń związanych z codzienną kultura Greków. Wracamy opaleni, pełni wrażeń i nowych doświadczeń związanych z zawodem.