.

Nowe władze Samorządu Uczniowskiego

Aktualności, Samorząd Uczniowski

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego ZSCKR została ponownie Hryc Gabriela z klasy III Technikum Architektury Krajobrazu. Na jej zastępcę wybrano Surowiec Joannę z klasy II Technikum Weterynaryjnego (po gimnazjum). Rolę sekretarza powierzono Kurczakowi Mikołajowi z klasy II Technikum Technologii Żywności (po podstawówce).

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan mgr Bogusław Gut.

Zdalne głosowanie na przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego zostało przeprowadzone wśród młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w dniach 29 i 30 września 2020 roku. Wszystkim uczniom, którzy wypełnili ankietę i wzięli udział w głosowaniu składam bardzo serdeczne podziękowania. Nowemu Zarządowi SU gratuluję oraz życzę dobrych pomysłów i powodzenia przy realizowaniu działań podejmowanych dla dobra szkoły i całej społeczności szkolnej.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Bogusław Gut

Ogłoszenie samorządu uczniowskiego - wybory

Co? Gdzie? Kiedy?, Samorząd Uczniowski

Następujący uczniowie kandydują na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

  1. Michalak Martyna – klasa II TW(g)
  2. Surowiec Joanna – klasa II TW(g)
  3. Chowaniec Andrzej – klasa II TW(g)
  4. Kurczak Mikołaj – klasa II TTŻ(sp)
  5. Hryc Gabriela – klasa III TAK(g)

Kandydaci na przewodniczącego SU przygotują na piśmie (można też w formie elektronicznej) informacje na temat własnej osoby (należy wykonać też swoje zdjęcie) i swojego programu wyborczego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się 29 i 30 września 2020 r. (wtorek i środa).

Podczas zdalnego głosowania poprzez Librusa (ankieta) uczniowie wybiorą przewodniczącego SU. Trzech kolejnych kandydatów o największej liczbie głosów wejdzie w skład Zarządu SU.

Podczas zdalnego głosowania poprzez Librusa (ankieta) uczniowie wybiorą również przyszłego opiekuna SU spośród nauczycieli uczących w ZSCKR.

 

                                                                                    Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Bogusław Gut

Giełda podręczników

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski organizuje w szkole na Kokoszkowie we wrześniu i październiku
2020 r. giełdę podręczników szkolnych.

Od wtorku tj. 08 września 2020 r. będzie można do sali nr 0.3 przynosić podręczniki. Wszystkie dostarczone podręczniki będą musiały przejść dwudniową kwarantannę.

Uczniowie, którzy zamierzają sprzedać swoje podręczniki szkolne obowiązkowo umieszczą w nich kartki z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, tytuł i cena podręcznika.

Opisane podręczniki należy zapakować do reklamówki i przekazać osobom, które odpowiedzialne będą za giełdę.

Od czwartku tj. 10 września 2020 r. na dłuższych przerwach (od 10.45 do 13.45) w sali nr 0.3 osoby zainteresowane będą mogły dokonywać kupna/sprzedaży podręczników szkolnych.

Kupnem i sprzedażą podręczników szkolnych będą zajmować się osoby wyznaczone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Dodatkowych informacji o giełdzie szkolnej udzielają przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz pan Bogusław Gut, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Zachęcamy również uczniów w dobie pandemii koronawirusa do samodzielnego, indywidualnego zajęcia się sprzedażą/kupnem podręczników szkolnych w ramach istniejących grup w Internecie. Można wykorzystać różne fora społecznościowe, na których we własnym zakresie można podać wykaz podręczników do sprzedaży i ustalić sugerowane ceny oraz kupić od innych uczniów potrzebne podręczniki szkolne. Giełda podręczników
w Internecie będzie bardziej bezpieczniejsza dla uczniów i pozwoli uniknąć niepotrzebnego tłoku.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Bogusław Gut

NOWE WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski

NOWE WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego ZSCKR została Hryc Gabriela z klasy II Technikum Architektury Krajobrazu. Na jej zastępcę wybrano Broźnego Józefa z klasy III Technikum Weterynaryjnego. Rolę sekretarza powierzono Brzyzek Magdalenie z klasy III A Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Turkot Paulinie z klasy III B Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został ponownie pan mgr Bogusław Gut.

Głosowanie na przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego zostało przeprowadzone wśród młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w dniu 30 września 2019 roku.