.

INFORMACJE OGÓLNE

SZKOŁA, Pedagog

Aktualnie funkcję pedagoga szkolnego pełnią;

  • pani mgr Justyna Bąbol

Tel. 018 266 27 71 wew. 45

Poniedziałek  730- 1445

Wtorek 730- 1330

Środa 7000- 1430

Czwartek 800 – 1300

Piątek 815 –1300  

  • pani mgr Anna Radwańska

Tel. 018 266 27 71 wew. 45

GODZINY PRACY

Poniedziałek  730- 1030

Wtorek 750- 1030

Środa 1340- 1610

Czwartek 915 – 1520

Piątek 820 –910  1000-1400

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.