.

WAŻNE TELEFONY

Pedagog

 Telefon Zaufania

 

9288 (całodobowo)

 

MONAR

(022) 621-22-33

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania

 

0 801 199 990

 

Katolicki Telefon Zaufania

(033) 812-26-67

codziennie od 16 do 21

 

Całodobowy Telefon Zaufania AIDS

 

(022) 692-82-26

 

Niebieska Linia

(022) 668-70-00

 

Telefon Zaufania dla Dzieci

11 6111

 

Dziecięcy telefon Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

 

0 800 12 12 12

Powstrzymać Przemoc

 

(012) 615 22 22

Telefon zaufania – Policja Kryminalna

 

(012) 413 44 44

Telefon zaufania Fundacja Dzieci Niczyje

 

116 111

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

 

18 26 33 181

690 536 719

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Targu

 

18 266 35 68

 

INFORMACJE OGÓLNE

SZKOŁA, Pedagog

Aktualnie funkcję pedagoga szkolnego pełnią:

 • pani mgr Justyna Bąbol
 • pani mgr Anna Radwańska

 

Godziny pracy pań pedagog w nowym roku szkolnym - wkrótce!

 

 Tel. 018 266 27 71 wew. 45

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Pedagog

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przeznaczone dla dorosłych jest miejscem, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina i bliscy, mogą uzyskać wsparcie. Więcej informacji >>TUTAJ oraz u pedagoga szkolnego.

Strategia pracy z „Trudną Klasą”

Pedagog

„Najgorsza klasa” – jak wyzwolić ukryte dobro

W każdej szkole znajdą się tzw. „ Trudne Klasy „ Jak z nimi pracować? co zrobić, by sytuacja się poprawiła?

Spotkanie zespołu uczącego daną klasę.

 1. Określić i nazwać „ trudne zachowania „ uczniów. np.
 • Rozmowy podczas lekcji,
 • Część uczniów nie reaguje na uwagi zwracane przez nauczyciela – lekceważenie ,
 • Koncentracja na rzeczach i przedmiotach nie związanych z tematem lekcji,
 • Duża absencja
 • Zachowanie nieadekwatne do wieku ucznia,
 • Bardzo dużo negatywnych ocen – brak poprawiania ich,
 • Zachowania agresywne w stosunku do rówieśników, jak i nauczycieli,
 • Używają wulgaryzmów.