.

KADRA KIEROWNICZA


 

Pełniąca obowiązki dyrektora

mgr Agnieszka Topolnicka


 

 

Wicedyrektor

mgr Anna Jachymiak

Wicedyrektor

mgr inż. Łukasz Fudala

Kierownik praktycznej nauki zawodu

inż. Stanisław Buła