.

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor mgr inż. Marian Nowak
 


   
 Z-ca. dyrektora mgr Agnieszka Topolnicka  Z-ca. dyrektora mgr Stanisława Bulanda

 Kierownik praktycznej nauki zawodu

inż. Stanisław Buła