.

KADRA KIEROWNICZA


 

Dyrektor

mgr inż. Łukasz Fudala


 

 

Wicedyrektor

mgr Anna Jachymiak

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Topolnicka

Kierownik praktycznej nauki zawodu

inż. Stanisław Buła