.

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor mgr inż. Marian Nowak
 


   
 Z-ca. dyrektora mgr Agnieszka Topolnicka  Z-ca. dyrektora mgr Stanisława Bulanda

 Kierownik praktycznej nauki zawodu

inż. Stanisław Buła

     

 


KONKURS

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu „Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu”, pełna informacja w załączniku