.

HISTORIA 1938 - 1948

Powstanie szkoły datuje się na lata 30 dwudziestego wieku, kiedy to mieszkańcy Podhala przekazali ziemię pod budowę szkoły. Pierwsze projekty pojawiły się w roku 1925, kiedy to na posiedzeniu Zwierzchności Miasta zadecydowano o przeznaczeniu gruntów gminnych i parafialnych na budowę szkoły rolniczej o charakterze hodowlanym dla synów gospodarzy wiejskich. Ostateczną decyzję podjęto dopiero w roku 1931, przeznaczając na ten cel 30 morgów ziemi, które dały początek Powiatowej Wysokogórskiej Szkole Rolniczej. Naukę w szkole rozpoczęło 17. uczniów, a pierwszym jej dyrektorem został inż. Andrzej Górz - absolwent Wydziału Rolniczego UJ. 

LATA 1948 - 2013

Lata od1948 roku do chwili obecnej cechuje duża dynamika zmian, których celem było i jest, kształcić tak, aby absolwenci wychodzący ze szkoły potrafili sprostać zadaniom jakie czekają ich w dorosłym życiu. Początkowo szkoła kształciła uczniów głównie na potrzeby rolnictwa w drugiej połowie lat 80-tych utworzono Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe (obecnie nie istnieją), lata 90 to początek powstawania szkół o profilu żywnościowym oraz technika kształcące w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik turystyki wiejskiej. Zlikwidowane zostały szkoły o profilu tylko rolniczym, rolnictwa uczy się w technikach kształcących w zawodach technik agrobiznesu i technik turystyki wiejskiej, szkoła zdecydowanie zmieniła profil kształcenia odpowiadając tym samym na potrzeby rynku i oczekiwania uczniów kończących gimnazja. Jedyną szkołą istniejącą nieprzerwanie jest szkoła kształcąca w zawodzie technik weterynarii.

Wydarzenia, które znacząco wpłynęły na funkcjonowanie szkoły oraz były wydarzeniami w regionie;

  • oddanie do użytku nowego budynku szkoły w 1970 roku
  • utworzenie nowej jednostki administracyjnej Zespołu Szkół Rolniczych - 1978 rok
  • nadanie szkole  im. Augustyna Suskiego - 1980 rok
  • uroczyste obchody 60-lecia istnienia szkoły - 1995 rok
  • powstaje PPWSZ, niestety dla naszej szkoły ma to negatywne skutki, władze  powiatu pozbawiają nas gospodarstwa oraz przedwojennego budynku szkoły
  • zmiana  jednostki prowadzącej, organem prowadzącym zostaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 2008 rok
  • uroczyste obchody 75-lecia istnienia szkoły - 2010 rok
  • początek XXI wieku - powstają nowe kierunki kształcenia 
  • rok szkolny 2009/2010 przyniósł nową nazwę: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

 

Życie szkolne oczywiście to nie tylko wielkie zmiany i wydarzenia, to także realizacja bieżących zadań dydaktycznych i wychowawczych, spotkania z osobami ważnymi i mniej ważnymi, uroczystości okolicznościowe, konkursy i olimpiady w których biorą udział nasi uczniowie. Te wszystkie wydarzenia i działania tworzą obraz szkoły dynamicznej, realizującej potrzeby regionu związane z kształceniem młodych osób, które po skończeniu edukacji stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z dorosłym życiem