.

Artykuły w kategorii: TYPY SZKÓŁ

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚĆI

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚĆI

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczeń podczas kształcenia zdobywa kwalifikację;

 • Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych SPC.07

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRZAU

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRZAU

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi pozwalającymi na opanowanie treści niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego nasi uczniowie zdobywają fachową wiedzę w ramach przedmiotów zawodowych.

 W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03)

 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04)

TECHNIK AGROBIZNESU

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK AGROBIZNESU

 

Kształcenie obejmuje przygotowanie do zdawania matury z przedmiotów ogólnokształcących oraz przygotowanie zawodowe.

Uczeń podczas nauki zdaje dwa egzaminy i uzyskuje kwalifikacje;

 • PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ ROL.04.

 • ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE ROL.05.

 

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Technik turystyki na obszarach wiejskich będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodach;

 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich HGT.09

 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego HGT.10

TECHNIK WETERYNARII

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

TECHNIK WETERYNARII

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi pozwalającymi na opanowanie treści niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego nasi uczniowie zdobywają wiedzę fachową w ramach przedmiotów zawodowych

Podczas nauki uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.11

 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych ROL.12

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA KUCHARZ

REKRUTACJA, TYPY SZKÓŁ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA KUCHARZ

 Kucharz to zawód, który zdobywają uczniowie po trzech latach nauki w zasadniczej szkole zawodowej. Głównym atutem tego kierunku jest możliwość łatwego zdobycia pracy zarówno na rynku krajowym jak i w zagranicznym.

Uczeń zdobywa kwalifikacje;

 • Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02