.

UWAGA! UWAGA!

Informuję, iż w związku z reformą oświaty tj. koniecznością przyjęcia do Szkoły podwójnego naboru, niektóre zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w wynajętym budynku po gimnazjum w Ludźmierzu. Planujemy realizowanie tam przedmiotów ogólnokształcących w klasach czwartych, trzecich i niektórych drugich przez jeden lub dwa dni tygodniowo.

                                           Agnieszka Topolnicka – wicedyrektor Szkoły