.

MATURA 2020

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH PRZEDSTAWIAMY INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019-2020. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

 

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku >>TUTAJ
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku >>TUTAJ
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 >>TUTAJ
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule, obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 >>TUTAJ
  • Prezentacja - skrót najważniejszych informacji dla maturzystów >>TUTAJ
  • DEKLARACJA przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 >>POBIERZ TUTAJ

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów >>POBIERZ TUTAJ