.

MATURA 2021

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH PRZEDSTAWIAMY INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020-2021. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

 

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 >>TUTAJ
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 >>TUTAJ
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku >>TUTAJ
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku >>TUTAJ
  • DEKLARACJA przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 >>POBIERZ TUTAJ
  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - załącznik 1b >>POBIERZ TUTAJ
  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent >>POBIERZ TUTAJ
  • PREZENTACJA PowerPoint z najważniejszymi informacjami dotyczącymi matury >>POBIERZ TUTAJ