.

MATURA 2019

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH PRZEDSTAWIAMY PEŁNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018-2019. PROSIMY O POBRANIE I WYDRUKOWANIE POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (pdf)
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Pobierz>> (pdf)
  • Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (pdf)
  • Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2018/2019 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny Pobierz>> (pdf)
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
    gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku Pobierz>> (pdf)
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (pdf)
  • Deklaracja Nowa Matura przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>>(doc)
  • Deklaracja Stara Matura przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (doc)

EGZAMIN POPRAWKOWY - SIERPIEŃ 2019

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zdających proszę o przybycie do szkoły 30 minut wcześniej. Proszę mieć ze sobą dowód osobisty, naklejki z kodami kreskowymi, długopis z czarnym tuszem oraz na egzaminie z matematyki dopuszczone przybory tj. linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty. Tablice ze wzorami matematycznymi otrzymacie w szkole.

Poprawkowy egzamin ustny z języka polskiego i angielskiego odbędzie się też 20 sierpnia 2019 r. o godz. 11:30.