.

MATURA 2018

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH PRZEDSTAWIAMY PEŁNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017-2018. PROSIMY O POBRANIE I WYDRUKOWANIE POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 • HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2018 pobierz>> (pdf)  pobierz>> (xlsx)
 • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 Pobierz>> (pdf)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 rok Pobierz>> (pdf)
 • Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2017/2018 POBIERZ>> (pdf)
 • Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2017/2018 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny POBIERZ>> (pdf)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
  gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku Pobierz>> (pdf)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 Pobierz>> (pdf)
 • Deklaracja  Nowa Matura przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 Pobierz>>(doc)
 • Deklaracja Stara Matura przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 Pobierz>> (doc)