.

MATURA 2019

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH PRZEDSTAWIAMY PEŁNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018-2019. PROSIMY O POBRANIE I WYDRUKOWANIE POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 • HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2019 POBIERZ>> (xls)
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (pdf)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Pobierz>> (pdf)
 • Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (pdf)
 • Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2018/2019 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny Pobierz>> (pdf)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
  gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku Pobierz>> (pdf)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (pdf)
 • Deklaracja Nowa Matura przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>>(doc)
 • Deklaracja Stara Matura przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz>> (doc)