.

EGZAMINY ZAWODOWE CZERWIEC - LIPIEC 2020

Harmonogram

EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

sesja CZERWIEC LIPIEC 2020

 

CZĘŚĆ PISEMNA

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi - 23czerwca

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 10.00 III BR

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 12.00

 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 23 czerwca 2020

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 8.00 i 10.00

RL.03  Prowadzenie produkcji rolniczej 8.00 i 10.00 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 8.00 i 10.00 

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 8.00 i 10.00 

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 8.00 i 10.00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 22.06.2020 (120) dokumentacja 9.00

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 22.06.2020 (120) dokumentacja 9.00

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 22.06.2020 (120) dokumentacja 13.00

RL.03  i R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 26-30.06 (w180) 9.00 i 15.00

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 27.06.–09.07 (w120) 8.00. 12.00 16.00

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 27.06.–09.07 (w150) 8.00. 12.00 16.00

 

Szczegółowy harmonogram można pobrać poniżej:

CZĘŚĆ PISEMNA

sala 2.7 godz. 8:00 >>POBIERZ

sala 2.7 godz. 10:00 >>POBIERZ

sala 2.6 godz. 8:00 >>POBIERZ

sala 2.6 godz 10:00 >>POBIERZ

sala 2.1 godz. 10:00 >>POBIERZ

sala 1.22 godz. 12:00 >>POBIERZ

sala 1.20 godz. 8:00 >>POBIERZ

sala 1.20 godz. 10:00 >>POBIERZ

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

RL.21 - 22 czerwca godz. 9:00 >>POBIERZ

RL.10 - 22 czerwca godz. 9:00 >>POBIERZ

R.22 - 22 czerwca godz. 12:00 >>POBIERZ

T.16 - 22 czerwca godz. 13:00 >>POBIERZ

T.08 - 22 czerwca godz. 13:00 >>POBIERZ

R.11 - 22 czerwca godz. 13:00 >>POBIERZ

RL.03 - 29 czerwca godz. 9:00 >>POBIERZ

RL.03 - 29 czerwca godz. 15:00 >>POBIERZ

RL.03 - 30 czerwca godz. 9:00 >>POBIERZ

RL.03 - 30 czerwca godz. 15:00 >>POBIERZ

R.03 - 29 czerwca godz. 9:00 >>POBIERZ

TG.04 - 29 czerwca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.04 - 29 czerwca godz. 12:00 >>POBIERZ

TG.04 - 29 czerwca godz. 16:00 >>POBIERZ

TG.04 - 30 czerwca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.04 - 30 czerwca godz. 12:00 >>POBIERZ

TG.04 - 30 czerwca godz. 16:00 >>POBIERZ

TG.07 - 29 czerwca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.07 - 29 czerwca godz. 12:00 >>POBIERZ

TG.07 - 29 czerwca godz. 16:00 >>POBIERZ

TG.07 - 30 czerwca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.O7 - 30 czerwca godz. 12:00 >>POBIERZ

TG.07 - 30 czerwca godz. 16:00 >>POBIERZ

TG.07 - 1 lipca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.07 - 1 lipca godz. 12:00 >>POBIERZ

TG.07 - 1 lipca godz. 16:00 >>POBIERZ

TG.07 - 2 lipca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.07 - 2 lipca godz. 12:00 >>POBIERZ

TG.07 - 2 lipca godz. 16:00 >>POBIERZ

TG.07 - 3 lipca godz. 8:00 >>POBIERZ

TG.07 - 3 lipca godz. 12:00 >>POBIERZ