.

INTERREG w ZSCKR Nowy Targ

PROJEKTY, Wydarzenia

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje projekt pt. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014/2020, Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Partnerzy projektu:

1. MAS Orava, o.z. SŁOWACJA

2. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Celem projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy jest:

Szef Team Challenge online

Wydarzenia

Szef Team Challenge - konkurs ONLINE z udziałem ZSCKR Nowy Targ

Szef Team Challenge online

Organizatorem Konkursu jest MAKRO Cash And Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Do udziału zaproszono zespoły ze średnich szkół gastronomicznych składające się z nauczyciela i 3-5 uczniów. Czas trwania Konkursu: 6 maja do 26 czerwca 2020 r.

W konkursie online wystartowali przedstawiciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu pod wodzą nauczyciela Józefa Bąbol.

Pasjonaci kulinarnych wyzwań z klasy II i III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy z zapałem przystąpili do realizacji zadań konkursowych to:

Team 1 - PRZYJACIÓŁKI:  Małgorzata Zagata, Emilia Głodek, Wioletta Sarna

Team 2 - PRZYJACIELE: Maria Furczoń, Beata Warniczek, Dominik Kotarba.

"Pszczoły w służbie…” prelekcja

Wydarzenia

Na początku marca b.r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uczniowie z klasy I i II technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii i technik agrobiznesu zbliżyli się do tematu pszczół.