.

Zapytanie ofertowe - traktor koszący

Aktualności, Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, w celu rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na dostawę traktora koszącego ogrodowego. Więcej informacji >> TUTAJ

Zapytanie ofertowe - paliwo

Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty >>TUTAJ

OGŁOSZENIE

Przetargi

DZIERŻAWA UŻYTKÓW ZIELONYCH

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odda do wykorzystania i zbioru zielonki bądź wypasu i wykoszenia kilka działek.

Lista działek oraz formularz ofertowy można pobrać TUTAJ

OGŁOSZENIE

Przetargi

nabór na partnera w celu realizacji projektu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu działając z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnienie nrBDG.org.0103.3,4,2019r. z dnia 22 lutego 2019 r. ogłasza nabór partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu  RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18.

 

REGULAMIN NABORU

FORMULARZ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE - PALIWO

Aktualności, Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, w celu "rozpoznania rynku" zaprasza do składania ofert na zamówienia paliw płynnych w roku 2019. Więcej informacji w poniższym linku.

OFERTA 2018

Aktualności, Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania "Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego".

Pełna informacja w załączniku (pdf) POBIERZ>>

OGŁOSZENIE

Aktualności, Przetargi

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odda  do wykoszenia i zbioru zielonki bądź wypasu i  wykoszenia  działki:

Pełna informacja w załączniku   POBIERZ>>

 

OGŁOSZENIE

Aktualności, Przetargi

W oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażona jest jednostka budżetowa (Dz.U. z 2017r. poz. 729), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania, darowizny  następujące zużyte lub zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Pełny wykaz w załączniku POBIERZ>>