.

WYBÓR OFERTY

Aktualności, Przetargi

Znak sprawy: KD-271-9/17

Dotyczy postępowania na;

Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna informacja w załączniku Pobierz>>

OTWARCIE OFERT

Aktualności, Przetargi

Znak sprawy: KD-271-9/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 28.11.2017r.

na: Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna informacja w załączniku Pobierz>>

ZAPYTANIA OFERTOWE

Aktualności, Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu:

Pełna informacja w załączniku  POBIERZ>>

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aktualności, Przetargi

DOTYCZY SPRAWY KD-271-9/17

dostawy wyposażenia w sprzęt komputerowy dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020.

Pytanie 1; Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów urządzenia wielofunkcyjnego jak poniżej;

 • Standardowa pojemność podajników papieru 250 szt.
 • Procesor; PowerPC 4655/1GHz
 • Wymiary (szer x głęb x wys) 475x558x616 mm
 • Waga; ok. 35,4 kg

TAK

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aktualności, Przetargi

DOTYCZY SPRAWY KD-271-9/17

dostawy wyposażenia w sprzęt komputerowy dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020.

Pełna informacja w złączniku Pobierz>>

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualności, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’"

Pełna informacja w załącznikach;

 • OGŁOSZENIE   Pobierz>>
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYHCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   Pobierz>>
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 SIWZ  Pobierz>>
 • PROJEKT UMOWY zał. nr 4 SIWZ   Pobierz>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualności, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

1 - Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją.

2 - Dostawa wyposażenia w sprzęt specjalistyczny gastronomiczny – wyposażenie baru.

Pełna informacja w załącznikach;

 • OGŁOSZENIA POBIERZ>>  (docx)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ>> (docx)
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ 1 POBIERZ>> (docx)
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ 2 POBIERZ>> (docx)
 • PROJEKT UMOWY POBIERZ>> (docx)

WYBÓR OFERTY

Aktualności, Przetargi

INFORMACJA Z DNIA 27 10 2017

dotyczy  przetargu na Roboty budowlane polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltanicznej i wymianie źródeł światła budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu.

Pełna informacja  w załączniku POBIERZ>>

OTWARCIE OFERT

Aktualności, Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.10.2017r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Roboty budowlane polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i wymianie źródeł światła - budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71”.

Pełna informacja w złączniku POBIERZ>> (docx)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Aktualności, Przetargi

ROBOTY BUDOWLANE

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej  i wymianie źródeł światła - budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71”.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualności, Przetargi

ROBOTY BUDOWLANE

polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i wymianie źródeł światła - budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71”

Pełna informacja w załącznikach;