.

Zapytanie ofertowe - paliwo

Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty >>TUTAJ

OGŁOSZENIE

Przetargi

DZIERŻAWA UŻYTKÓW ZIELONYCH

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odda do wykorzystania i zbioru zielonki bądź wypasu i wykoszenia kilka działek.

Lista działek oraz formularz ofertowy można pobrać TUTAJ

OGŁOSZENIE

Przetargi

nabór na partnera w celu realizacji projektu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu działając z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnienie nrBDG.org.0103.3,4,2019r. z dnia 22 lutego 2019 r. ogłasza nabór partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu  RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18.

 

REGULAMIN NABORU

FORMULARZ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE - PALIWO

Aktualności, Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, w celu "rozpoznania rynku" zaprasza do składania ofert na zamówienia paliw płynnych w roku 2019. Więcej informacji w poniższym linku.

OFERTA 2018

Aktualności, Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania "Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego".

Pełna informacja w załączniku (pdf) POBIERZ>>

OGŁOSZENIE

Aktualności, Przetargi

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odda  do wykoszenia i zbioru zielonki bądź wypasu i  wykoszenia  działki:

Pełna informacja w załączniku   POBIERZ>>

 

OGŁOSZENIE

Aktualności, Przetargi

W oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażona jest jednostka budżetowa (Dz.U. z 2017r. poz. 729), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania, darowizny  następujące zużyte lub zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Pełny wykaz w załączniku POBIERZ>>

ZAPYTANIA OFERTOWE

Aktualności, Przetargi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, zaprasza do składania ofert na dostawę n/w sprzętu:

  • Laptop           -           15 szt.

Pełna informacja w załączniku POBIERZ>>

WYBÓR OFERTY

Aktualności, Przetargi

Znak sprawy: KD-271-9/17

Dotyczy postępowania na;

Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna informacja w załączniku Pobierz>>

OTWARCIE OFERT

Aktualności, Przetargi

Znak sprawy: KD-271-9/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 28.11.2017r.

na: Dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna informacja w załączniku Pobierz>>

ZAPYTANIA OFERTOWE

Aktualności, Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu:

Pełna informacja w załączniku  POBIERZ>>

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aktualności, Przetargi

DOTYCZY SPRAWY KD-271-9/17

dostawy wyposażenia w sprzęt komputerowy dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020.

Pytanie 1; Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów urządzenia wielofunkcyjnego jak poniżej;

  • Standardowa pojemność podajników papieru 250 szt.
  • Procesor; PowerPC 4655/1GHz
  • Wymiary (szer x głęb x wys) 475x558x616 mm
  • Waga; ok. 35,4 kg

TAK