.

ERAZMUS - Z Małopolski do Europy

PROJEKTY, SZKOŁA

"Z Małopolski do Europy - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”

 
Zespól Szkół Centrum Kształcenai Rolniczego w Nowym Targu właśnie rozpoczyna realizacje już IV edycji programu ERASMUS _+ tym razem pod tytułem "Z Małopolski do Europy - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”.
 
W programie weźmie udział 64 uczniów z pośród wszystkich kształconych w szkole zawodów. W okresie od lutego 2018 do grudnia 2018 młodzież wyjedzie na staże i praktyki do Grecji i Portugalii gdzie w restauracjach i hotelach będą poznawać tajniki pracy w zawodzie. Warto więc powalczyć o dobre oceny aby się zakwalifikować do udziału w programie.
 
w załączeniu w plikach pdf do pobrania;
kierownik pnz Stanisław Buła
 

„ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO NOWY TARG – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”

PROJEKTY, Aktualności

PROJEKT PARTNERSKI

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w NOWYM TARGU.

Projekt zakłada realizację w latach 2017 - 2020 wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w zawodach Technik Weterynarii, Technik Turystyki Wiejskiej, Technik Agrobiznesu, Technik Architektury Krajobrazu. Uzupełniającym będzie wsparcie dla uczniów kształcących się w branży usługowo-gastronomicznej: Technik Żywienia, Technik Technologii Żywności, Kucharz.

Celem głównym projektu jest wyposażenie 198 osób (138k, 60m) – uczniów, słuchaczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz innych placówek kształcących w zawodach wpisujących się w branżę rolniczą lub usługową w kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia