.

INTERREG w ZSCKR Nowy Targ

PROJEKTY, Wydarzenia

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje projekt pt. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014/2020, Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Partnerzy projektu:

1. MAS Orava, o.z. SŁOWACJA

2. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Celem projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy jest:

Projekt "Wiedza to nasza siła"

PROJEKTY, Aktualności

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rolniczej PRO FUTURO w partnerstwie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu rozpoczyna realizację projektu „WIEDZA TO NASZA SIŁA", który otrzymał dofinansowanie w kwocie 79 640,00 zł w ramach ogólnopolskiej akcji PZU "POMOC TO MOC".

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjno-szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa w górach i bezpieczeństwa wśród zwierząt.

Kształcimy zawodowo!

PROJEKTY, Aktualności

Kształcimy zawodowo!

Rok szkolny 2019/2020 to ostatni etap realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. W ramach projektu łącznie 347 uczniów szkoły zdobyło dodatkowe kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na kursach i stażach zawodowych. 14 uczniów otrzymało stypendia na rozwój swoich umiejętności zawodowych.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

PROJEKTY, Aktualności

„Intensyfikacja kształcenia rolniczego….”

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje nowy projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

W dniu 13.11.2019  r. p. dyrektor Agnieszka Topolnicka  i p. Stanisław Buła  - kierownik PNZ z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Łukasza Smółki odebrali w Krakowie promesę na realizację projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Promesa opiewa na kwotę  2 170 997,60 PLN. Celem projektu pn. „Intensyfikacja kształcenia rolniczego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie województwa małopolskiego” jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom:

EKOSZKOŁA

PROJEKTY, Aktualności

W pięknych okolicznościach przyrody o przyrodę się dba – ekoszkoła na Kokoszkowie

EKOSZKOŁA

    Zaszczepienie idei dbałości o środowisko naturalne jest wyzwaniem naszych czasów. O ile walka o zmianę świadomości w tym zakresie u reprezentantów starszego pokolenia czasami wydaje się bezskuteczna, to budowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży staje się coraz bardziej naturalne, z nadzieją na efekty w myśl sprawdzonej zasady „czym za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci”. Udział młodzieży w konkursach i olimpiadach ekologicznych,  uczestnictwo w akcjach typu sprzątanie świata, segregacja śmieci czy zbiórka zużytych baterii to codzienność w dzisiejszej szkole. Są też szkoły, w których życie w duchu eko przybiera coraz szerszy wymiar.

PROJEKT

PROJEKTY, Aktualności

UWAGA !!!

Do 26.09.2018 został przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

W załączeniu regulamin uczestnictwa i deklaracja.

Kierownik pnz Buła Stanisław

MŁODY PRZEDSIĘBIORCA

PROJEKTY, Aktualności

KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

MŁODY PRZEDSIĘBIORCA

Od września 2018 do czerwca 2019 uczniowie uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego uczestniczą w realizacji projektu ekonomicznego "Kuźnia młodego przedsiębiorcy". Zadaniem tego projektu jest rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów w zakresie pozyskania funduszy na działalność gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Najlepsi uczniowie będą mogli zaprezentować swoje pomysły na własną  działalność na spotkaniu w dniu 11 czerwca 2019 roku na spotkaniu podsumowującym realizację projektu.

PUNKT WSPARCIA ROLNIKÓW

PROJEKTY, Aktualności

WNIOSKI O DOPŁATY

Bardzo ważna wiadomość dla wszystkich rolników, którzy w 2018 roku chcą ubiegać się o płatności bezpośrednie 2018 -  muszą zrobić to przez internet.

Aby zapewnić rolnikom szerszy dostęp do fachowej pomocy w wypełnianiu e - wniosków  o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uruchomił punkt wsparcia rolników.

Szkoła pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia pomoc przy składaniu  e-wniosków  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach do 13.00 do 15.00 w budynku szkoły przy ul. Kokoszków 71, w Nowym Targu.

 

KOLEJNA EDYCJA SZKOLEŃ

PROJEKTY, Aktualności

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

 Rok szkolny 2017/18 to kolejny etap realizacji programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w ZSCKR. Od października dla uczniów prowadzone były następujące formy doskonalenia zawodowego:

 • Kurs nauki jazdy samochodem  kat B,
 • kurs barman kelner,
 • kurs barista,
 • kurs florysta,
 • inseminator.

W sumie dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyło  66 uczniów naszej szkoły.


Nastąpiła korekta osób zakwalifikowanych na staż zawodowy i kurs prawa jazdy kategorii B, prosimy osoby zainteresowane o sprawdzenie. 

Teraz rozpoczynamy następna edycję szkoleń umożliwiających podnoszenie kwalifikacji naszych uczniów. Poniżej listy zakwalifikowanych.

 • kurs baristy pobierz>> (xlsx)
 • kurs barman  pobierz>> (xlsx)
 • kurs inseminacji  pobierz>> (xlsx)
 • kurs florystyka  pobierz>> (xlsx)
 • kurs prawa jazdy kat B  pobierz>> (xlsx)
 • kurs komputerowe projetkowanie ogrodów pobierz>> (xlsx)
 • kurs rachunkowości rolnej  pobierz>> (xlsx)
 • kurs komputerowe wspomaganie prowadzenia zakładu gastronomicznego i gospdarstwa agroturystycznego pobierz>> (xlsx)
 • staż zawodowy pobierz>> (xlsx)

Szczegółowe informacje u kierownika pnz Stanisława Buły

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKTY, Aktualności

KURSY BARISTY I FLORYSTY

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

W  dniach 19-21 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odbywały  się KURSY BARISTY I FLORYSTY

W świat kawy, uczniowie zostali wprowadzeni podczas zajęć teoretycznych, na których poznali podstawowe informacje o kawie, czyli Cofce Culture. Podczas kursu uczniowie mieli okazję przekonać się, jak wielkie znaczenie przy zaparzaniu kawy mają przyrządy do jej sporządzenia oraz właściwe posługiwanie się nimi. Wiedząc, że dobrze zaparzona kawa musi zostać odpowiednio podana, uczestnicy kursu poznali również, jak właściwie dobrać filiżanki, w których będą mogli podać podstawowe napoje kawowe sporządzone na bazie espresso takie jak cappuccino, macchiatto i latte.

 

„ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”

PROJEKTY, Aktualności

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 
Od poniedziałku 05.03.2018 do 15.03.2018 można składać do kierownika pnz deklaracje uczestnictwa w projekcie obejmującym zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Każdy może zadeklarować udział w najwyżej dwóch kursach. do wyboru są następujące kursy: prawa jazdy kat B, florystyczny, Inseminacji bydła, barman kelner, barista. dodatkowo można deklarować kurs rachunkowości rolnej, komputerowego wspomagania zakładów gstronomicznych i gospodarstw agroturystycznych, komputerowego projektowania ogrodów.
 
Ponadto można deklarować udział w płatnych stażach zawodowych które realizowane będą w okresie wakacji. Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Deklaracje u kierownika pnz.
 
 
kierownik pnz Stanisław Buła

ERAZMUS - Z Małopolski do Europy

PROJEKTY, SZKOŁA

"Z Małopolski do Europy - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”

 
Zespól Szkół Centrum Kształcenai Rolniczego w Nowym Targu właśnie rozpoczyna realizacje już IV edycji programu ERASMUS _+ tym razem pod tytułem "Z Małopolski do Europy - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”.
 
W programie weźmie udział 64 uczniów z pośród wszystkich kształconych w szkole zawodów. W okresie od lutego 2018 do grudnia 2018 młodzież wyjedzie na staże i praktyki do Grecji i Portugalii gdzie w restauracjach i hotelach będą poznawać tajniki pracy w zawodzie. Warto więc powalczyć o dobre oceny aby się zakwalifikować do udziału w programie.
 
w załączeniu w plikach pdf do pobrania;
kierownik pnz Stanisław Buła
 

„ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO NOWY TARG – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”

PROJEKTY, Aktualności

PROJEKT PARTNERSKI

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w NOWYM TARGU.

Projekt zakłada realizację w latach 2017 - 2020 wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w zawodach Technik Weterynarii, Technik Turystyki Wiejskiej, Technik Agrobiznesu, Technik Architektury Krajobrazu. Uzupełniającym będzie wsparcie dla uczniów kształcących się w branży usługowo-gastronomicznej: Technik Żywienia, Technik Technologii Żywności, Kucharz.

Celem głównym projektu jest wyposażenie 198 osób (138k, 60m) – uczniów, słuchaczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz innych placówek kształcących w zawodach wpisujących się w branżę rolniczą lub usługową w kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia