.

Szansa na stypendium!

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Stypendium Fundacji Efekt Motyla jest adresowane do uczniów, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
- wykazują wysokie wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia;
- pochodzą z terenów wiejskich;
- mają niewysoki dochód w rodzinie (nie ustalamy z góry limitu dochodów na jedną osobę w rodzinie).

Więcej informacji o stypendium znajduje się TUTAJ

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać TUTAJ