.

Rekrutacja - mini poradnik dla Rodziców

  1. Bądź rodzicem świadomie zaangażowanym w proces wyboru zawodu przez swoje dziecko.
  2. Nie podejmuj decyzji za dziecko tylko wspieraj je w wyborze szkoły.
  3. Porozmawiaj szczerze z dzieckiem na temat jego przyszłości i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
  4. Wspólnie dokonajcie analizy jego mocnych i słabych stron z uwzględnieniem zainteresowań i pasji nastolatka. Nie narzucaj mu własnych wyborów.
  5. Pamiętaj, że warto na bieżąco monitorować wyniki i osiągnięcia dziecka, gdyż jest to jeden z istotnych warunków decydujących o przyjęciu kandydata do szkoły ponadpodstawowej.
  6. Wspólnie przeanalizujcie oferty szkół z uwzględnieniem ich dodatkowej działalności pozalekcyjnej, bo ważne jest co dziecko lubi, co je pasjonuje i ciekawi.
  7. Po wytypowaniu szkół razem przejrzyjcie strony internetowe tych placówek i wypunktujcie argumenty „za i przeciw".
  8. Poznajcie specyfikę wybranych szkół i atmosferę w nich panującą, aby poczuć „klimat” szkoły do której dziecko będzie uczęszczało przez kolejnych kilka lat. Tutaj mogą państwo podejrzeć, jaka atmosfera panuje w naszym Rolniku:

  1. Jeżeli okaże się, że wybór nie był trafny i wspólnie zadecydujecie o zmianie szkoły to pamiętajcie, że najpierw koniecznie trzeba upewnić się czy nowo wybrana szkoła dysponuje wolnymi miejscami do przyjęcia w trakcie roku szkolnego.