.

Praktyki zagraniczne - podsumowanie

Praktyki zagraniczne - podsumowanie

W dniu 14.02.2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu odbyła się konferencja podsumowująca wyjazdy młodzieży szkoły na praktyki zagraniczne. Projekt realizowany był na zasadach programu Erasmus+; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjazdy zostały zorganizowane w ramach projektu „Europa w Nowym Targu - podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez europejskie praktyki” realizowanego przez małopolski Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

     W okresie od 1.09.2015 r. do  14.02.2019 r. ok. 300 uczniów  szkoły wyjechało do Grecji i Portugalii. Dzięki praktykom zawodowym zdobyli oni doświadczenie zawodowe w branżach: rolniczej, gastronomicznej i weterynaryjnej. Na zagraniczne praktyki, które trwały dwa lub cztery tygodnie /zarówno w wakacje, jak i w roku szkolnym/ wyjeżdżali uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik weterynarii oraz z zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz.

Wyjazdy te były doskonałą okazją do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz podniesienia umiejętności językowych uczestników. Zachęcały do otwartości i współpracy oraz uwrażliwiały na różnice mentalne i kulturowe.

Podczas uroczystego spotkania na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał dokument potwierdzający nabycie osiągnięć i opis efektów uczenia podczas mobilności – ECVET, certyfikat wystawiony przez organizację przyjmującą i dokument ,, Europass Mobliności ‘’.

Doskonalenie zawodowe poszerzone o element stażu zagranicznego cieszy się dużą popularnością wśród uczniów ZSCKR Nowy Targ.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym „zagranicznym projekcie”  naszej szkoły.