.

Nasi najlepsi uczniowie

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie…”

Nasi najlepsi uczniowie

Po zakończeniu I półrocza roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uroczyście wręczono nagrody najlepszym uczniom.

Pan Marian Nowak – dyrektor szkoły; wręczył nagrody pieniężne uczniom, którzy uzyskali najwyższą  średnią ocen w danym kierunku kształcenia. Nagrody finansowe dla najlepszych uczniów ufundowała Rada Rodziców.

Oto lista tych, którzy w I półroczu dali z siebie wszystko i tym samym uzyskali najwyższe średnie ocen. Gratulacje i nagrody odebrali:

  1. Małgorzata Zagata – technikum żywienia i usług gastronomicznych
  2. Anna Kaczmarczyk – technikum  architektury krajobrazu
  3. Dagmara Bernecka – technikum weterynarii
  4. Maciej Ślimak – technikum agrobiznesu
  5. Katarzyna Urbaniak – technikum technologii żywności
  6. Sabina Macioł – technikum turystyki wiejskiej
  7. Dominika Wróbel – branżowa szkoła I stopnia - kucharz

Informacja dla wszystkich uczniów: pamiętajcie, że Rada Rodziców na koniec roku szkolnego również funduje nagrody dla najlepszych.