.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

„Intensyfikacja kształcenia rolniczego….”

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje nowy projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

W dniu 13.11.2019  r. p. dyrektor Agnieszka Topolnicka  i p. Stanisław Buła  - kierownik PNZ z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Łukasza Smółki odebrali w Krakowie promesę na realizację projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Promesa opiewa na kwotę  2 170 997,60 PLN. Celem projektu pn. „Intensyfikacja kształcenia rolniczego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie województwa małopolskiego” jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom:

  • kurs rachunkowości rolnej
  • kurs komputerowego projektowania ogrodów
  • kurs barman kelner
  • kurs sommelier
  • kurs florystyczny
  • kurs baristy
  • kurs groomingu
  • kurs korekcji racic
  • kurs rozczyszczania i podkuwania
  • kurs instruktora rekreacji jeździectwa

 

Dodatkowo uczniowie w ramach projektu mogą uczestniczyć  w płatnych stażach   zawodowych oraz składać wnioski o  stypendia naukowe.

W okresie realizacji tj. 2020 -2023 z projektu łącznie skorzysta 435 uczniów szkoły.  

                                                                                    

Projekt Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Stanisław Buła  - kierownik PNZ