.

Kształcimy zawodowo!

Kształcimy zawodowo!

Rok szkolny 2019/2020 to ostatni etap realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. W ramach projektu łącznie 347 uczniów szkoły zdobyło dodatkowe kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na kursach i stażach zawodowych. 14 uczniów otrzymało stypendia na rozwój swoich umiejętności zawodowych.

Od września 2019 r. realizowane są następujące kursy: barista, barman-kelner, florysta,  kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowego wspomagania zakładów gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych oraz kurs komputerowego projektowania ogrodów.

W II półroczu 2019/2020 zaplanowano przeprowadzenie kursu inseminator bydła oraz udział młodzieży w płatnych stażach zawodowych.

Od stycznia 2020 rozpoczynamy również realizację projektu współpracy Interreg „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Z tej formy szkoleń, warsztatów i wyjazdów studyjnych skorzysta 40 uczniów naszej szkoły.

Natomiast od września 2020 r. szkoła rozpoczyna realizację nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Wartość projektu: 2.170.997,60 PLN. W ramach tego projektu w latach 2020-2023, 435 uczniów będzie doskonaliło swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowym atutem udziału w tym projekcie jest doposażone szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Kształcimy zawodowo i czynimy starania, aby nasi uczniowie i absolwenci posiadali kwalifikacje tj. wiedzę, umiejętności, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania określonej profesji.

 

                                                                                               Stanisław Buła – kierownik PNZ