.

Kształcenie na odległość przedłużone

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca 2020 r.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 07 do 26 czerwca 2020 r. działalności szkół.

Zdalne nauczanie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w dalszym ciągu będzie realizowane zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami.