.

Ergonomia i Bezpieczeństwo

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ergonomia i Bezpieczeństwo

W dniu 19.03.2018 w naszej szkole zostały przeprowadzone eliminacje do etapu centralnego Konkursu, którego uczestnicy będą walczyć o indeksy na SGGW. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum weterynaryjnego, agrobiznesu, turystyki wiejskiej i architektury krajobrazu. Najlepszy wynik uzyskała Lidia Baniowska i ona będzie reprezentować szkołę w Warszawie.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Stanisław Buła kierownik pnz

Skomentuj

Komentujesz jako Gość.